עמוד:35

. 3 מהי המלצתה של כותבת טקסט 2 באשר לניסויים בבעלי חיים ? . 4 כיצד היה כותב טקסט 1 מגיב להמלצה שציינתם בשאלה ? 3 בססו את תשובתכם על טקסט . 1 . 5 כותב טקסט 1 מציג בפסקה 3 טענה בדבר החלופות לניסויים בבעלי חיים ודוחה אותה . א . לשם מה מציג הכותב טענה שאינה עולה בקנה אחד עם עמדתו ? ב . כיצד מפריך הכותב טענה זו ? . 6 איזה טקסט מבין שני הטקסטים אמין יותר , לדעתכם ? בססו את תשובתכם על המידע בנוגע לכותבי הטקסטים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר