עמוד:31

. 6 בחרו את התשובה הנכונה בכל אחד מהסעיפים . א . " למעשה , היא טיפסה למעמדה רק בזמן האחרון , אחרי מלחמת העולם הראשונה" ( פסקה . ( 3 למי הכוונה במילה היא ? . 1 לשפה הרוסית . 3 לשפה האנגלית . 5 לשפה העברית . 2 ל״לינ גּ וה פרנקה״ . 4 לשפה הבין - לאומית ב . " מלחמות סביב שפת הלימוד אף התחוללו סביב ייסוד הטכניון בחיפה והאוניברסיטה העברית בירושלים בראשית המאה הקודמת " ( פסקה . ( 4 באיזו מילת קישור אפשר להמיר את המילה אף בלי לשנות את משמעות המשפט ? בעיקר בניגוד ל ... גם לעומת זאת . 7 בחרו את משמעותן של המילים המודגשות במשפטים שלפניכם . א . " פחות מיובל אחר כך , די היה בידיעה מועטה באנגלית " ( פסקה . ( 2 10 שנים 50 שנים 100 שנים 500 שנים ב . " דומה שאפילו סין מס כּ ינה , בינתיים , עם קיומה של שפה יחידה למסחר , לתיירות , לתרבות ולמדע " ( פסקה . ( 2 מסתכנת מפנימה מתנגדת מסתגלת ל ... ג . " ספר חדש של ההיסטוריון מייקל גורדין , ׳ Scientific Babel ׳ , מספר על עידן שהאנגלית לא הייתה ה׳לינ גּ וה פרנקה׳ , השפה הבין - לאומית הנפוצה " ( פסקה . ( 3 רעיון תקופה עדיין תפיסה . 8 לפניכם תגובית ( טוקבק ) לטקסט . אני מסכימה עם פרופ ' שיזף רפאלי באשר למקום המרכזי שהטכנולוגיה תופסת בחיינו , אבל שפה היא דרך לתקשורת אישית , הצורך ליצור קשר פנים אל פנים הוא צורך בסיסי . מחשבים לעולם לא יהיו תחליף לצרכים תקשורתיים אלה , לכן אני סבורה שידיעת שפות היא כוח . מהו היחס בין התגובית שלעיל לבין הטקסט שכתב פרופ ' שיזף ? א . שני הטקסטים מציגים תפיסות דומות באשר לידיעת שפות בעידן הדיגיטלי . ב . שני הטקסטים מציגים תפיסות מנוגדות באשר לידיעת שפות בעידן הדיגיטלי . ג . התגובית מציגה את אחד הגורמים לבעיה שמציג פרופ ' שיזף . ד . התגובית מציגה מסקנה העולה מדבריו של פרופ ' שיזף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר