עמוד:5

פתיחת שנה : העשרה לשונית תרגיל : 1 אוצר המילים : ראש השנה לפניכם הערך ר ֹא שׁ מתוך מילון רב מילים מאת יעקב שויקה . ר ׄ א שׁ ( שׁ ם ז ' ) . 1 החלק העליון בגופם של בני אדם ( והקדמי בגופם של בעלי חיים ) , מעל הצוואר , ובו נמצאים האף , הפה , העיניים והמוח . . 2 החלק העליון או הקצה העליון של משהו . • " יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך עד ראש הגג " ( נעמי שמר ) . • הקוף טיפס בזריזות עד ראש העץ . • הכתם שעל הדף היה בגודל של ראש סיכה . . 3 החלק הקדמי בטור או בשיירה של בני אדם או של כלי רכב . • בראש התהלוכה צעד ילד קטן שתופף בתוף . • יעבור עוד זמן רב עד שנגיע לראש התור . . 4 ( גם בנקבה : ר ֹאשה ) האדם החשוב ביותר העומד בראש ארגון או קבוצה , מנהיג , מנהל . • ראש הוועד ניהל את אסיפת הדיירים . • ר ֹאשת הממשלה כיהנה גם כשרת החוץ . • " א תּ ם נ צּ בים ה יּוֹ ם כֻּלּ כם לפני ה ' א ֱ לֹ היכם : רא שׁ יכם , שׁ בטיכם , זקניכם ו שֹׁ טריכם" ( דברים כט ט ) . . 5 הדבר החשוב והעיקרי . • פרנסת המשפחה היא בראש דאגותיו . . 6 המקום הראשון בתחרות , בדירוג וכד ' . • השיר שאתה שומע הגיע לראש המצעד . . 7 בעל חיים אחד מתוך עדר ( יחידה לספירת בהמות ) . • בעדר הבקר 30 ראש . . 8 בלשון הדיבור : השיער שעל הראש . • אני חופפת את הראש פעמיים בשבוע . הבנה והבעה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר