עמוד:2

ניהול תחום שפות : ד " ר נעמי גורבט ניהול הפיתוח : שרון שני ארבן ריכוז תהליך הפיתוח : הדס יברכיהו פיתוח וכתיבה : טובי אידל , גלית הרפז , הדס יברכיהו , רבקה נחמני , דבורה ספקטור , שרון שני ארבן עריכה לשונית : אתי רבינוביץ ' , דניאל שטרית קראו והעירו : רבקה נחמני , טלי ניב הפקה : גלי פרנק עיצוב גרפי : מיכל ליכטר , ליאורה קורן זכויות יוצרים : נועה נתנאל הבאה לדפוס : דניאל אשל זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת זו , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מחוברת זו . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו , בכולה או בחלקים ממנה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית ) . © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בחוברת זו שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות בסוף החוברת . © תשע " ז - . 2017 כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , רח ' קלאוזנר , 16 רמת - אביב 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר