עמוד:23

نجمل : الإضافة هي نسبة اسم إلى اسم آخر ( دون أن يفصل بينهما فاصل ) أو إلى ضمير . عند الإضافة ، يحذف التنوين من الاسم المفرد المنون ، وتحذف النون من المثنى وجمع المذك ر السالم . الضمائر التي تأتي مضافا إليه لاتصالها بالاسم هي : نا ، هـ ، ي ، ك . الحالة الإعرابية للمضاف إليه : الجر .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר