עמוד:94

. 3 כמה ילדים ישארו בתחנת ההסעה ? א תרגיל עומדים בתחנה יסעו 13 כמה ילדים עומדים בתחנה ? כמה ילדים יסעו ? כמה ילדים ישארו בתחנה ? לפעילות זו כדאי להקדים את הסיפור ואת הפעילויות המתאימות שבמדריך למורה . בכל מונית יש מקום ל - 5 נוסעים , ובכל מיניבוס יש מקום ל - 10 נוסעים . המונית והמיניבוס נוסעים כשהם מלאים . בכל סעיף אפשר לכתוב תרגיל חיבור או חיסור . לדוגמה , בסעיף א אפשר לכתוב את אחד התרגילים האלה : . 3 + 10 = 13 , 10 + 3 = 13 , 13 - 3 = 10 , 13 - 10 = 3 ב עומדים בתחנה יסעו 18 ישארו בתחנה ילדים תרגיל ג עומדים בתחנה יסעו 17 ישארו בתחנה ילדים תרגיל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר