עמוד:127

בדקו את עצמכם פותרים תרגילים . 3 פתרו את התרגילים . 18 - 5 = א = 19 - 15 ב = 2 + 15 ג 15 - 12 = ד = 2 + 12 ה = 10 - 4 ו 18 - 6 = ז = 19 - 12 ח = 3 + 16 ט . 4 כתבו מספר מתחת לכל פרח לפי מקומו על ישר המספרים . בדיקה האם לכל פרח בפעילות 4 תגיע דבורה מפעילות ? 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר