עמוד:34

בדקו את עצמכם מספרים וכמויות , רצף המספרים , השואת מספרים וכמויות , מספרים זוגיים ומספרים אי זוגיים . 1 כמה פרחים יש ? . 2 צבעו 16 פרחים . בדיקה האםנשארו ארבעה פרחים לא צבועים ? . 3 השלימו מספרים ברצף . . 4 פתרו . בדקו בנחש המספרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר