עמוד:5

א . מספרים וכמויות . 1 במסבה של אלי יהיו 12 משתתפים . אלי הכין למסבה כלי אכל וסכריות . הקיפו את הכמות הדרושה לאלי מכל דבר . מומלץ לדון בדרכים השונות שבהן הקיפו התלמידים את הפריטים . שאלות נוספות לדיון : כמה צלחות הכין אלי ? כמה כוסות ? כמה סכינים ? כמה מזלגות ? ממה הכין יותר מדי ? ממה הכין את הכמות הדרושה בדיוק ? האם יישארו סוכריות לאחר שיחלק סוכרייה אחת לכל משתתף ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר