עמוד:3

המספרים עד - 20 הכרה ומבנה תכן הענינים א . מספרים וכמויות .................................................................... 5 ב . רצף המספרים ....................................................................... 11 ג . השואת מספרים וכמויות ...................................................... 19 ד . מספרים זוגיים ומספרים אי זוגיים ................................... 28 ה . מבנה המספרים 36 ....................................................... 20 - 11 ו . ישר המספרים .......................................................................... 61 אבזרים לפרק דסקיות , דף פסים מחיק , נחש מספרים מחיק , מדבקות וכרטיסים לגזירה ( במארז האבזרים )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר