עמוד:12

5 השיר מתאר את קשייו של יהודי פשוט באירופה , בתקופה של טרום הופעת החסידות . ציינו שלושה קשיים וסווגו אותם לקשיים גשמיים ולקשיים רוחניים . 6 מה מרגיש היהודי בשיר בעקבות המצב הקשה בו הוא נתון ? 7 השיר מסתיים במילים : ' ומי יחד עמי , יחוש את כאב הלב ? ' האם היה מי שחש את כאב הלב של היהודים באותה תקופה ? בתקופה שלאחר הפרעות הקשות שכונו ' פרעות ת " ח ות " ט ' , כאשר יהודים רבים היו במצב גשמי ורוחני קשה , התגלה הבעש " ט והאיר את עולם היהדות באור חדש . 8 קראו את דברי הרבי והריי " צ וחשבו , איזה מקור מתאר את העזרה הגשמית שהושיט הבעש " ט , ואיזה מקור מתאר את העזרה הרוחנית ? מקור 5 מקור 6

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר