עמוד:11

קראו את שני המקורות הבאים והסיקו מהם מה היה מצבו של עם ישראל בתקופה שקדמה לגילוי החסידות : מקור 3 4 אילו מאורעות איומים פקדו באותה תקופה את יהודי אירופה ? מקור 4 מתי יבוא הסוף ? / הרב יצחק קפלן אני עוד בדרך , פלך גרודנא עוד רחוק ושוב שקעה לה עגלתי בבוץ עמוק עמוק סוס זקן ! רחם עלי , עזר , הטה נא שכם שישה פיות בבית רעבים הם לפת לחם ואם העירה אבוא נבוא בטרם חשיכה אולי הפעם במסחר אראה מעט ברכה לא אבין סוסי , כיצד אני שורד עדיין מכה אחר מכה באה , וישועה - עוד אין הפריצים עלינו שוב הכבידו את ידם בדם אחי היהודים ספוגה היא אדמתם קשה מאוד הסבל ! גדול הוא המכאוב ! אבי שבשמים , הוי , מתי יבוא הסוף ? אבל ... בעצם ... האם בכלל בורא עולם לקריאתי נשמע ? הכול יודעים שאין בי לא תורה ולא חכמה בשקלוב יושבים גדולי תורה וגאונים גדולים בטלן כמוני יכול רק למלמל קצת תהלים ... אני מרגיש אבוד , אני מרגיש עייף , אליך אב , אני רוצה כל כך להתקרב ... ומי יחד עמי יחוש את כאב הלב ?

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר