עמוד:9

תמונת מסע ספרי קודש בכל נושא תלווה אותנו תמונת מסע - תמונה מיוחדת הקשורה לנושא הלימוד . בנושא זה התמונה קשורה במסע להתגלות החסידות . 1 לפניכם מדף של ספרי קודש . מיינו את הספרים שבו לספרי ' תורת הנגלה ' ( בהתאם לתרשים הימני ) ולספרי חסידות ( בהתאם לתרשים השמאלי ) . 2 דמיינו את המשך הוויכוח בין הספרים ... 3 מה משותף לכל ספרי הקודש ? 4 האם ידוע לכם מהו האור המיוחד שגילתה החסידות ? ! אתגר : רשמו את שמות ספרי החסידות שעל המדף לפי הסדר מימין לשמאל . מתוך שמם של ספרי החסידות שמצאתם אספו את האותיות הבאות : ספר ראשון אות אחרונה , ספר שני אות שמינית , ספר שלישי אות שלישית , ספר רביעי אות חמישית , ספר חמישי אות חמישית . סדרו את האותיות שאספתם בסדר נכון וגלו את שמו הפרטי של מייסד החסידות . כמובן שלכל ספרי הקודש יש חשיבות עצומה . בהמשך המסע נגלה מהי החשיבות הייחודית של תורת החסידות .

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר