עמוד:3

מבוא ב "ה תלמידים יקרים , ספר התניא הוא ספר היסוד של חסידות חב " ד . הוא נותן הדרכה בעבודת ה ' לכל חסיד , בכל גיל ולאורך כל החיים . בדורנו , שהוא הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה , צריכים אנו במיוחד להתעמק בספר התניא . על דור זה אמר הרבי בשם רבי שמעון בר יוחאי , כי אפילו הילדים ילמדו את פנימיות התורה , כפי שהיה בדורו של רשב " י עצמו . הספר חיים תניא 2 הוא ספר המשך לחיים תניא . 1 הוא מרחיב ומעמיק נושאים חשובים ויסודיים מתוך התניא ומראה כיצד הנושאים הנלמדים בתניא מניחים יסוד ובסיס לחיים יהודיים וחסידיים . בכל יחידת לימוד נצא למסע מעמיק בנושא הנלמד - נשאל שאלות , נדבר על הנושא דרך תמונות ומקורות , ונעמיק בהבנת גישתו המיוחדת של אדמו " ר הזקן , בעל התניא , ובחידוש המיוחד של תורת החסידות בנושא . במהלך המסע נפגוש דמויות של חסידים עובדי ה ' שמיישמים את התניא בחייהם . דרך סיפוריהם נלמד גם אנחנו , מתוך נקודת מבט בוגרת ואחראית , כיצד אפשר ליישם את חידושי התניא בחיי היומיום שלנו . לימוד התניא יעזור לנו להבין את העולם שאנו חיים בו ולהאיר אותו , להתגבר על קשיים ומכשולים ולחיות כיהודים חסידים עובדי ה ' , ההולכים בדרכם של רבותינו נשיאינו . ויהי רצון שנזכה במהרה לצעוד לקראת משיח צדקנו עם ספר התניא בידינו .

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר