עמוד:15

כהלכה כהלכתו ( כהלכת הּ) כהן כהן גדול כונה ( לכון , מכונים ) כונת הלב כ זּ ית בכדי אכילת פרס כ זּ ית , חצי זית ככותבת הגסה כל מע שׂ יך יהיו לשם שמים כל שהוא כמלא לגמיו כפירה כרת כשר ( כשרה , כשרים , כשרות ) 'דּ רגות בקיום המצוה' 'דּ רגות בקיום המצוה' ' מעמד מקים המצוה' ' מעמד מקים המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' 'דּ רגות בקיום המצוה' ' שעורים ומ דּ ות בהלכה' ' שעורים ומ דּ ות בהלכה' ' שעורים ומ דּ ות בהלכה' ' הנהגות' ' שעורים ומ דּ ות בהלכה' ' שעורים ומ דּ ות בהלכה' ' מ שּׂ גים שונים' ' מ שּׂ גים שונים' ' מלות דּ ין' ל לאוין לא לפרש מן ה צּ בור ' יסודות התורה' ' הנהגות'

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר