עמוד:13

חנוך ( גיל חנוך , הגיע לחנוך ) חסידות של שטות חסידים הראשונים חסידים ואנשי מע שׂ ה חפצי שמים חצות חצות היום חצות הלילה חציצה חרם ה קּ דמונים חשוד חשש ( לחוש , חוששין ) ' מ שּׂ גים שונים' ' מ שּׂ גים שונים' ' יסודות התורה' ' מעמד מקים המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' זמנים בהלכה' ' זמנים בהלכה' ' זמנים בהלכה' ' מ שּׂ גים שונים' ' מעמד המצוה' ' מעמד מקים המצוה' ' מ שּׂ גים שונים' ט טור , ה טּ ור ( ארבעה טורים ) טעם ( טעמים ) טפח ( טפחים ) טרח גדול טרח צבור ( טרחא דּ צבורא ) ' יסודות התורה' ' מ שּׂ גים שונים' ' שעורים ומ דּ ות בהלכה' ' נסבות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה'

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר