עמוד:12

ח חבוב מצוה חבר חובה מ צּ ד ה דּ ין חולה שיש בו סכנה / שאין בו סכנה חולה , מקצת חלי חזקה , בחזקת חטא חי נו שׂ א את עצמו חיוב , חובה ( חיב ) חכמים חכמי הסוד חכמינו זכרונם לברכה ( = חז " ל ) חל / חלה ( חלות ) חל חלין חמרות ( לחמרא , להחמיר ) חמש ' הנהגות' ' מעמד מקים המצוה' ' מלות דּ ין' ' נסבות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' מ שּׂ גים שונים' ' כללים בהלכה' ' מלות דּ ין' ' יסודות התורה' ' יסודות התורה' ' יסודות התורה' ' מ שּׂ גים שונים' ' מ שּׂ גים שונים' ' מ שּׂ גים שונים' 'דּ רגות בקיום המצוה' ' יסודות התורה'

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר