עמוד:10

דּ עת , בני דּ עת , יש בו דּ עת דּ ק דּ וק , יש לדק דּ ק ( ה )דּ רך / דּ רכו דּ רכי שלום דּ רש דּ רשת חכמים ' מעמד מקים המצוה' ' מלות דּ ין' ' נסבות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' יסודות התורה' ' מעמד המצוה' ה הבלעה הגדה של פסח הגיע לחנוך ה דּ ור מצוה הדיוט הואיל ואתעבד ב הּ חדא מצוה , לתעבד ב הּ מצוה אחריתא ח' הכר הלכה הלכה למשה מסיני הלכות בטעמיהן המחמיר תבוא עליו ברכה ' נסבות בקיום המצוה' ' יסודות התורה' ' מעמד מקים המצוה' 'דּ רגות בקיום המצוה' ' מעמד מקים המצוה' ' כללים בהלכה' ' נסבות בקיום המצוה' ' יסודות התורה' ' מעמד המצוה' ' מ שּׂ גים שונים' ' הנהגות'

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר