עמוד:9

ד דּ אוריתא , דּ רבנן דּ בר אסור דּ בר האבד דּ בר הרשות דּ בר התר דּ בר מצוה דּ בר שאינו מתכון דּ בר שבקד שּׁ ה דּ ברי סופרים דּ ברי נביאים דּ בריהם ( מ דּ בריהם ) דּ חק קצת דּ ין ( מן ה דּ ין ) דּ ין , מע קּ ר ה דּ ין דּ ין תורה דּ ינא דּ מלכותא דּ עה ' מעמד המצוה' ' מ שּׂ גים שונים' ' נסבות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' מ שּׂ גים שונים' ' נסבות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' מ שּׂ גים שונים' ' מעמד המצוה' ' יסודות התורה' ' מעמד המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' 'דּ רגות בקיום המצוה' 'דּ רגות בקיום המצוה' ' מ שּׂ גים שונים' ' נסבות בקיום המצוה' ' יסודות התורה'

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר