עמוד:8

בני תורה בעוד היום גדול בעל נפש ברב עם הדרת מלך ברכה לב טּ לה ברכה שאינ הּ צריכה בשוגג בשעת ה דּ חק ' מעמד מקים המצוה' ' זמנים בהלכה' ' מעמד מקים המצוה' ' הנהגות' ' נסבות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ג גאונים גדול גדולי י שׂ ראל גודל ( גודלין , אגודל ) גזרת הכתוב גזרת חכמים גיל מצוות גמרא ' יסודות התורה' ' מעמד מקים המצוה' ' יסודות התורה' ' שעורים ומ דּ ות בהלכה' ' מעמד המצוה' ' מעמד המצוה' ' מ שּׂ גים שונים' ' יסודות התורה'

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר