עמוד:7

אסור חכמים אסור חמור אסור מן התורה ( אסור מ דּ אוריתא ) אשכנ זּ ים , ספר דּ ים אשמרת הבקר ' מעמד המצוה' ' מלות דּ ין' 'דּ רגות בקיום המצוה' ' יסודות התורה' ' זמנים בהלכה' ב בדיעבד , לכתחלה בדעתו ( יש בדעתו / היתה דּ עתו ) ב זּ וי מצוה בטלה דּ עתו בין אדם למקום , בין אדם לחברו בין ה שּׁ משות ביצה ( כביצה , חצי ביצה , שליש ביצה ) בית דּ ין בכור במדינותינו , נהגו במדינותינו במקום הפסד בני נח , שבע מצוות בני נח 'דּ רגות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' מ שּׂ גים שונים' ' נסבות בקיום המצוה' ' יסודות התורה' ' זמנים בהלכה' ' שעורים ומ דּ ות בהלכה' ' מ שּׂ גים שונים' ' מעמד מקים המצוה' ' מעמד המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' יסודות התורה'

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר