עמוד:6

משגים לפי סדר הא -ב א אגדה , אגדות חז "ל אגודל ( גודל ) אחרונים אין לו חלק לעולם הבא אין מעבירין על המצוות אין מערבין שׂ מחה ב שׂ מחה אין רוח חכמים נוחה הימנו אמה ( אמות ) אמוראים אסמכתא אנס ( אנוס ) אנשי מע שׂ ה אסור ( אסור , אסורין ) ' יסודות התורה' ' שעורים ומ דּ ות בהלכה' ' יסודות התורה' ' מ שּׂ גים שונים' ' כללים בהלכה' ' כללים בהלכה' 'דּ רגות בקיום המצוה' ' שעורים ומ דּ ות בהלכה' ' יסודות התורה' ' יסודות התורה' ' נסבות בקיום המצוה' ' מעמד מקים המצוה' ' מלות דּ ין'

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר