עמוד:247

הרכב כוח העבודה בערב הסעודית , ב - 1990 וב - 1995 ( באלפים ) , עמ ' 173 תיירות נכנסת , תימן , , 1996 - 1990 עמ ' 182 מספר מקומות לינה לתיירים לפי רמות דירוג , , 1994 עמ ' 186 היצע שירותי תיירות , תימן , , 1994 עמ ' 186 צריכת האנרגיה בטורקיה ובמבחר מדינות בשנים , 1998 - 1980 עמ ' 208 פליטת הפחמן בטורקיה בשנים , 2000 - 1980 עמ ' 208 פליטת הפחמן באירן בשנים , 2000 - 1980 עמ ' 213 צריכת אנרגיה באירן בשנים , 1998 - 1980 עמ ' 213 גודל האוכלוסייה בשנת 2000 ותחזית לשנת 2015 ( במיליונים ) , עמ ' 218 תמותת תינוקות בשנת 1970 ובשנת 2001 ( לכל 1 , 000 לידות ) , עמ ' 218 תוחלת החיים הממוצעת בשתי תקופות זמן , עמ ' 218 פירמידות הגילים של כמה מדינות בשנת 2000 ( באחוזים מכלל האוכלוסייה ) , עמ ' 220 מבנה הגילים בשנת 2001 ( באחוזים ) , עמ ' 220 יודעי קרוא וכתוב בקרב נשים וגברים , בשנת 2000 ( באחוזים ) , עמ ' 222 שיעור הנשים והגברים הרשומים לתיכון , 1985 ( באחוזים ) , עמ ' 222 שיעור הנשים והגברים הרשומים לתיכון , 1997 - 1993 ( באחוזים ) , עמ ' 222 ההוצאה על החינוך , ממוצע לשנים 1997 - 1995 ( כאחוז מהתל " ג ) , עמ ' 223 השתתפות נשים בכוח העבודה ( לכל עשרה גברים ) , עמ ' 223 השנה שבה הותר לנשים להשתתף בבחירות , עמ ' 223 תוצר מקומי גולמי ( תמ " ג ) לנפש , , 1999 עמ ' 224 התרומה לתמ " ג לפי מגזרים כלכליים בשנת 2000 ( באחוזים ) , עמ ' 224 שיעור המובטלים בשנת 2000 ( אומדן , באחוזים ) , עמ ' 224 הרכב כוח העבודה במדינות המפרץ הפרסי ( באחוזים ) , עמ ' 224 נגישות למים בעיר ובכפר בשנת 2000 ( באחוזים מכלל האוכלוסייה ) , עמ ' 226 מספר הרופאים לכל 100 , 000 נפש , עמ ' 226 שיעור המשתמשים באינטרנט בשנת 2000 ( באחוזים מכלל האוכלוסייה ) , עמ ' 226 הוצאות רפואיות - פרטיות וציבוריות - לאדם , 1998 ( בדולרים ) , 226 שיעור הקרקע המעובדת והמושקית ושיעור המיכון , עמ ' 231 עתודות דלק עיקריות בעולם , , 2000 עמ ' 232 ייצוא נפט ממדינות המפרץ הפרסי , 2001 ( באחוזים ) , עמ ' 232 שיעור הנפט שמדינות מייבאות ממדינות המפרץ הפרסי , 2000 - 1982 ( באחוזים מכלל הנפט המיובא ) , עמ ' 232 הפקת נפט במבחר מדינות בעולם , , 2000 - 1991 עמ ' 232 נתיבים עיקריים לייצוא נפט מהמפרץ הפרסי , , 2001 עמ ' 232 נתוני HDI ( מדד רמת הפיתוח האנושי ) במבחר מדינות בעולם , עמ ' 233 השוואת ערכים של משתנים שונים בכמה קבוצות התייחסות , , 2001 עמ ' 233

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר