עמוד:246

רשימת הטבלות והתרשימים שיעורי הפריון בשנים 1960 ו - , 1995 עמ ' 41 התפלגות שיעורי הפריון בשנים 1960 ו - , 1995 עמ ' 42 העלייה בגיל הנישואין ( בממוצע ) , עמ ' 43 תחילת התהליך של ירידה ברמת הפריון , עמ ' 46 מחיר העימותים האלימים במזרח התיכון ובצפון אפריקה , 1993 - 1948 עמ ' 55 החלוקה האתנית העיקרית של העולם הערבי בתחילת שנות ה - , 90 עמ ' 56 אוכלוסיית הזרים במשקי הנפט במפרץ ( באלפים ) , עמ ' 68 תקופות פוליטיות - כלכליות בקהיר , עמ ' 104 גידול אוכלוסיית קהיר , , 1995 - 1882 עמ ' 111 הביטוי של תיאוריית מדרג הגודל בברית האמירויות הערביות , עמ ' 121 מגמת העיור באזור אל - עין ( , ( 1995 - 1967 עמ ' 122 נתונים בסיסיים על הכפרים ועל ההגירה ( הגירת עובדים מ - 6 כפרים במצרים ) , עמ ' 134 השימוש בכספים ( הגירת עובדים מ - 6 כפרים במצרים ) , עמ ' 136 מחיר חבית נפט , , 2000 - 1970 עמ ' 144 ההכנסות מנפט במבחר מדינות במזרח התיכון , עמ ' 145 עתודות הנפט והפקת נפט במדינות הנפט העיקריות , עמ ' 145 הפקה וצריכה של נפט בערב הסעודית , , 2001 - 1980 עמ ' 146 הפקה וצריכה של נפט באירן , , 2001 - 1971 עמ ' 146 הפקה וצריכה של נפט בעירק , , 2000 - 1980 עמ ' 147 מקורות מים ושאיבת מים , עמ ' 153 מיון המדינות על פי המגזר החקלאי והמשאבים הטבעיים , עמ ' 155 מחיר גרעינים ( בעיקר דגנים ) בשוק העולמי , , 2000 - 1996 עמ ' 164 נפט וגז בערב הסעודית , , 1993 - 1980 עמ ' 168 התפוקה העולמית של מוצרים פטרוכימיים וחלקה של ערב הסעודית בתפוקה זו , עמ ' 171 ינבע - מפעלים פטרוכימיים מ " הדור השני " , עמ ' 172 רשימת המפות מרחבים עירוניים בקהיר לפי תקופות פוליטיות - כלכליות , עמ ' 105 " מפת האוכלוסין החדשה של מצרים " - בתקופת השלטון הסוציאליסטי , , 1983 עמ ' 114 תקופת המעבר הקפיטליסטית - פרוורי קהיר בעתיד , עמ ' 116 אזור אל - עין , עמ ' 123 העיר אל - עין , עמ ' 126 ששת הכפרים שהשתתפו במחקר ( הגירת עובדים ממצרים ) , עמ ' 133 יעדי התיירות העיקריים בתימן , עמ ' 183 ריבוי טבעי ופריון , עמ ' 219 התפלגות האוכלוסייה , לפי קבוצות אתניות ולפי דת , עמ ' 221 מאפייני סחר חוץ ותוצר מקומי גולמי ( תמ " ג ) , עמ ' 225 תמ " ג לנפש , צריכת חשמל ומספר כלי רכב , עמ ' 227 שיעור העיור ותפרוסת המרכזים העירוניים הראשיים , עמ ' 228 דמשק - שימושי קרקע , עמ ' 229 צריכת המים ותרומת החקלאות לתמ " ג , עמ ' 230 תוכנית 2017 במצרים , עמ ' 231

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר