עמוד:242

מגדר ( בלועזית , ג ' נדר ) מין , עובדת ההשתייכות למין הגברי או הנשי , בעיקר בהתייחסות להבדלים התרבותיים והחברתיים שבין הגברים לנשים ( ולא להבדלים הביולוגיים ) . מגלופוליס ( מיוונית : = megas גדול , = polis עיר ) רצף עירוני ענק הנוצר כתוצאה מהתחברותן של כמה מטרופולינים זו לזו . מדגם אקראי מדגם שבו הפריטים נבחרים באורח מקרי , כלומר בצורה שמבטיחה לכל פריט סיכוי שווה להיכלל במדגם . מדד רמת הפיתוח האנושי ( Human Developing Index ( HDI ( על פי דו " ח האו " ם ) מדד של הרמה החברתית - כלכלית של אוכלוסייה במדינה מסוימת . המדד מבוסס על 3 משתנים : הכנסה לנפש , תוחלת חיים והשכלה . המדד משמש גם להשוואה בין מדינות וגם לדירוגן - מהמדינה הכי מפותחת ועד למדינה הפחות מפותחת . מדינה אוטוריטרית ( אוטוריטרי , בלועזית - סמכותי ) במדינה אוטוריטרית יש לשליט סמכות , כוח , חשיבות ועוצמה רחבים ביותר , והכול נדרשים לציית לו . מדיניות ייצוב מדיניות המעודדת מעורבות ממשלתית במשק , שמטרתה שמירה על יציבות המחירים ועל רמת האינפלציה . למשל , העלאת ריבית , צמצום ההוצאה הציבורית , התנגדות לשינויים חריגים בשכר , ועוד . מדינת חסות מדינה המנוהלת על ידי מעצמה , בתוקף של גוף בינלאומי או בעקבות הסכמה הדדית . לשלטון המקומי יש סמכות לנהל את ענייני המדינה אך הוא כפוף למדינה שמעניקה את החסות . מדינת קצבה מדינה בה השלטון מספק את צורכי האוכלוסייה בלי לדרוש תמורה חומרית בצורת מסים . זאת בתמורה לאי השתתפות האוכלוסייה בתהליך קבלת ההחלטות ( " אין מיסוי ואין ייצוג " ) . מדינת קצבה היא סוג של מדינת רווחה הדואגת לאזרחיה בתחומים חברתיים וכלכליים בעיקר באמצעות מתן שירותים ציבוריים בתחום החינוך , הבריאות והרווחה - בחינם או על ידי סבסוד גבוה . מושבה ( קולוניה ) טריטוריה , לרוב מעבר לים , הנשלטת ומנוהלת מבחינה מדינית , כלכלית ותרבותית בידי מדינה אחרת . מחקר שדה מחקר שמתבצע בשטח ולא בתנאי מעבדה . מי תהום פוסיליים אקוויפר המכיל מים " קדומים " , מים שחדרו וחלחלו לתוך הקרקע ונכלאו בתוך שכבות הסלע לפני מאות אלפי או מיליוני שנים . מכסות יבול הגבלות על היקף הייצור , שהממשלה מטילה על החקלאות ועל התעשייה במטרה למנוע עודפים ולשמור על רמת המחירים . ממיר קטליטי מכשיר המותקן במערכת הפליטה של כלי הרכב . הממיר מנטרל חלק מהחומרים המזהמים שנפלטים מהמפלט ( אגזוז ) והופך אותם לחומרים לא רעילים . מעבר מרמת פריון גבוהה לנמוכה ( Fertility Transition ) תהליך של ירידה ברמת הפריון משיעורים גבוהים של 7 - 6 ילדים לאישה בתקופת הפוריות ( אופייני במדינות עניות ומתפתחות ) לשיעורים נמוכים של 3 - 1 ילדים לאישה ( אופייני במדינות עשירות ומפותחות ) . נאו -קולוניאליזם מצב שבו גורם זר מתערב ומשפיע בעניינים הכלכליים והפוליטיים של מדינה , לפעמים למורת רוחה של אוכלוסיית המדינה . המצב הזה מתרחש לעתים במדינות שהיו בעבר מושבות ( קולוניות ) אך גם במדינות אחרות . נובוריש מצרפתית : - Nouveau חדש - Riche עשיר כינוי לאדם שהתעשר באחרונה ונוהג להפגין את עושרו בכל הזדמנות ובראוותנות . נאמר לרוב בנימת לגלוג וגנאי . ניהול ביקוש מושג המתייחס למדיניות של שליטה בביקוש למוצר על ידי חוקים , עידוד ממשלתי , חינוך הציבור , פרסום ו / או אמצעים אחרים . המושג נפוץ בניהול של : תחבורה , צריכת מים , אנרגיה , שירותי בריאות וכו ' . ניהול ביקוש במים יכול להתבצע לדוגמה , על ידי תשדירי שירות באמצעי התקשורת הפונים לציבור לחסוך במים , על ידי קביעת מכסות שימוש במים , על ידי העלאת מחיר המים כדי להגביל את השימוש , ועוד . ניעות חברתית מעבר של בני אדם ממעמד חברתי אחד למעמד חברתי אחר , בעיקר על ידי שינוי התעסוקה . שינוי זה מביא לשינוי ברמת ההכנסה , בסגנון החיים ובמידת היוקרה של המקצוע . סובסידיה תמיכה כספית , על פי רוב של הממשלה , המוענקת למפעלי תעשייה , לחקלאים או למוסדות כדי לאפשר את המשך פעילותם או כדי להוזיל את מוצריהם לצרכן . עיר מדינה מדינה ששטחה קטן יחסית . רוב תושביה מתגוררים בעיר המרכזית ובה מתרחשת עיקר הפעילות הכלכלית , הפוליטית , החברתית והתרבותית . לדוגמה : סינגפור וכווית . עיר עולם עיר המשמשת מרכז לכלכלה הבינלאומית . בעיר עולם נמצאים הנהלות של בנקים , חברות בינלאומיות ועסקים רבים המספקים שירותים לכל אלה . לאורך ההיסטוריה התפתחו ערי עולם במקומות שונים ; ערי עולם ידועות מהעבר הן אתונה ורומא . כיום מרבית ערי העולם מצויות במדינות המפותחות והחשובות שבהן הן טוקיו , ניו יורק ולונדון . עמותה התאגדות של קבוצת אנשים הפועלת למען מטרה ציבורית או חברתית - ללא כוונת רווח . ערך מוסף תוספת לערך של מוצר על ידי עיבודו . לדוגמה , תוספת לערכו של ירק בעקבות שימורו בקופסת שימורים או הערך שנוסף לברזל מעובד לאחר הפיכתו לפח לייצור מכונית . ערפיח ( ערפל + פיח ) ערפל המכיל כמות גדולה של פיח או עשן - ומסכן את בריאות האדם . מופיע בעיקר באזורים תעשייתיים ועירוניים . עתודות נפט מוכחות כמות הנפט המוערכת שאפשר לשאוב משדות נפט מוכרים באמצעות הטכנולוגיה הקיימת . פדרליזם משטר המבוסס על ברית של מדינות עצמאיות , שיש להן שלטון מרכזי האחראי למדיניות החוץ והביטחון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר