עמוד:214

1997 השתמשו באירן רק ב - 106 טריליון BTU של מקורות מתחדשים , וזו עלייה של % 6 לעומת השנה הקודמת . המקורות המתחדשים שאפשר להפיק באמצעותם אנרגיה הם : מפלי מים ( להפקת חשמל באמצעות תחנות כוח הידרואלקטריות ); קרינת השמש ; משבי רוח ; הגאות והשפל ; חום רב ( אנרגיה גיאותרמית ) , ופסולת עירונית ותעשייתית . כדי לגוון את מקורות האנרגיה שלה אירן מגדילה את היקף התפוקה ההידרואלקטרית שלה . תחנות כוח הידרואלקטריות אחדות כבר פועלות , ואחרות נמצאות בשלבי הקמה . אירן גם שואפת להגדיל את השימוש באנרגיה גרעינית . אנרגיה זו תספק % 20 מכלל צריכת החשמל במדינה . השימוש בכוח הגרעיני למטרות שאינן מטרות שלום מדאיג , ולכן הוגבל היקף הייצור של אנרגיה גרעינית באירן . מבט לעתיד גידול אוכלוסין * מהיר ב - 20 השנים האחרונות תרם להחמרת בעיות הסביבה של אירן . בנוסף , השימוש בדלקים מאובנים , ושימוש הולך וגובר במכוניות , עלול להחריף עוד יותר את הבעיות הללו . כדי למנוע משברי זיהום נוספים , תצטרך אירן להתמודד עם בעיות הסביבה באופן ישיר . אירן נדרשת כיום להוציא מהשימוש דלק שמכיל עופרת , ולאכוף את השימוש בממירים קטליטיים בכלי הרכב . נוסף על כך , עליה לנקוט גישה ארוכת טווח בעניין שימור הסביבה כדי להגן על בריאות עריה ואזרחיה . פיתוח נוסף של שדות הגז יוכל לאפשר לאירן להשתמש בגז טבעי שבערתו נקייה יותר מנפט , וכך לספק את צורכי האנרגיה . הקטנת התלות שלה בנפט ובפטרודולרים תסייע לה להקטין את הזיהום ותאפשר לה לגוון את כלכלתה . אם יימשך בידודה הדיפלומטי של אירן , ייתקלו אחדות מהיוזמות הללו בקשיים , אך ניצחונם של מועמדים שתכננו רפורמות בבחירות האחרונות ( 2000 ) לפרלמנט האירני , יוביל אולי לשיפור היחסים בין אירן לארצות הברית ולמדינות אחרות . אירוני הדבר , שבעיות הזיהום בטהרן כיום עשויות דווקא להועיל לסביבה שלה בעתיד . המשבר שחל במצב הבריאות של התושבים הדגיש את הצורך לפעול כדי להגן על הסביבה באירן , וסייע לגייס תמיכה לארגון הירוקים . צורך זה מעודד גם מעורבות ציבורית רבה יותר בנושאי איכות הסביבה . תחנת כוח הידרואלקטרית תחנת כוח שמפיקה חשמל באמצעות כוח המים . אנרגיה גיאותרמית אנרגיה שמקורה בחום הפנימי של כדור הארץ , למשל : קיטור , גייזרים . אנרגיה גרעינית אנרגיה המשתחררת בזמן ביקועו של גרעין אטום או מיזוגם של כמה גרעיני אטום לגרעין אחד גדול . את האנרגיה הגרעינית אפשר לנצל לייצור חשמל . פטרודולרים סכומי עתק של דולרים אמריקניים שמקורם מהפקה וייצוא של נפט . רוב הפטרודולרים מיועדים להשקעה בארצות חוץ . זיהום אוויר באירן ופעולות שעשויות להביא לצמצומו . חשיבות השימוש במקורות אנרגיה מתחדשים באירן . פתרונות קצרי טווח לעומת פתרונות ארוכי טווח לבעיות הסביבה באירן . השוואה בין בעיות סביבה באירן לבין בעיות סביבה בטורקיה . כדאי לגלוש ברשת http : // www . iran - e - sabz . org / news / news . htm אתר של מפלגת הירוקים באירן . מטרת המפלגה היא שמירה על הסביבה : הקרקע , היערות , האוויר והמים . באתר כתבות , מאמרים ונתונים על זיהום הסביבה ועל שמירת הסביבה . שפה : אנגלית . בעלים : מפלגת הירוקים באירן . http : // www . eia . doe . gov / emeu / cabs / iranenv . html סוגיות בנושא הסביבה באירן . שפה : אנגלית . בעלים : EIA מוקדי דיון * בשנת 1975 מנתה אוכלוסיית אירן 33 . 5 מיליון נפש , ובשנת 66 . 1 - 2001 מיליון נפש . ( מקור : CIA ) יש לציין שבעשור האחרון יש ירידה בשיעורי גידול האוכלוסייה . לדוגמה : בשנים 1975 - 1970 היה שיעור הפריון 6 . 4 ילדים לאישה , ובשנים -2000 1995 - . 3 . 2 ( מקור : UN , Humen Development 2001

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר