עמוד:213

צריכת אנרגיה גורם המחריף את זיהום האוויר בטהרן ובערים אחרות באירן הוא העלייה הדרמתית בצריכת האנרגיה במדינה . בשנים 1998 - 1980 עלתה צריכת האנרגיה מ - 1 . 6 קואדריליון ( מיליון מיליארדים ) ** BTU בשנת , 1980 ל - 4 . 7 קואדריליון BTU בשנת . 2000 זוהי עלייה של יותר מ - % . 280 מפלגת הירוקים באירן מדווחת שאירן נמצאת במקום השני בעולם בצריכת דלק לכלי רכב - 4 , 345 ליטרים דלק למכונית בשנה ( ארצות הברית היא במקום הראשון ) . באירן יש שפע של דלק ומוצרי דלק מסובסדים , ומחירם הנמוך יחסית איננו מעודד את היצרנים לייעל את ניצול הדלק . בסך הכול מהווה הדלק % 55 מהאנרגיה הנצרכת באירן , ואילו הגז - % . 43 השימוש בפחם הוא זניח . כמות צריכת האנרגיה לנפש בשנת 1998 הייתה , BTU 72 . 4 שהיא חמישית מכמות הצריכה בארצות הברית ( , ( BTU 350 . 7 אך היא הולכת וגוברת . מקורות אנרגיה חלופיים באירן מצויים % 9 ממאגרי הנפט בעולם ו - % 15 ממאגרי הגז ( % 80 מהם טרם פותחו ) , ולכן יש ברשותה שפע של דלק מאובן , שהוא משאב מתכלה . מצב זה אינו מעודד חיפוש אחר מקורות אנרגיה חלופיים , מתחדשים , והשימוש במקורות אנרגיה אלה הוא מצומצם . בשנת דלק מאובן ( פוסילי ) דלק שנוצר משרידי בעלי חיים או צמחים מלפני מיליוני שנים ונכלא בתוך שכבות הסלע . הפחם , הנפט והגז הטבעי הם סוגים של דלק מאובן . הסבירו את הקשר בין צריכת אנרגיה לפליטת פחמן , ותארו כיצד הוא בא לידי ביטוי בתרשימים . * הכוונה לפליטה של פחמן חד -חמצני ( , ( CO שהוא גז מזהם ורעיל , ופחמן דו - חמצני ( . ( CO 2 הפחמן הדו -חמצני הנמצא באוויר באופן טבעי אינו רעיל , אך לעלייה בריכוז של גז זה יש השפעה חמורה על הסביבה : הוא גורם להגברת התופעה של אפקט החממה . פליטה מוגברת של פחמן דו -חמצני אופיינית למדינות מפותחות ומתועשות , שכן הוא נפלט כתוצאה משרפת חומרי דלק . BTU ** היא יחידה למדידת כמות חום , על פי המידות הנהוגות בבריטניה . 251 . 9 = BTU 1 קלוריות . תרשים : 1 פליטות הפחמן * באירן בשנים -2000 1980 משנת 1980 ועד שנת 2000 עלתה רמת פליטת הפחמן באירן ב - : 240 מ - 33 AE 1 מיליון טונות שנפלטו בשנת , 9801 ל - 80 מיליון טונות בשנת AE 2000 פליטת הפחמן לנפש באירן עדיין נמוכה יחסית : 1 AE 3 טונות לנפש בשנת AE 9981 זהו ערך נמוך בהרבה מהערכים בארצות הברית © , ® 5 AE 5 בגרמניה © ® 2 AE 8 וברוסיה © AE ® 2 AE 8 הדבר נובע מכך שבאירן כמעט לא משתמשים בפחם - שבתהליך בערתו נפלטת כמות רבה של גזי פחמן AE תרשים : 2 צריכת האנרגיה באירן בשנים -2000 1980

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר