עמוד:210

מתחדשים על ידי העלאת מחירי הדלק המסובסד לרמה ריאלית . הדבר יסייע להרחיב את השימוש במקורות אנרגיה חלופיים , למשל , לתחבורה - הפעלת אוטובוסים עירוניים בגז , או הפעלת רכבות באמצעות חשמל . מבט לעתיד אם טורקיה תשתדל לעמוד בתקנים של האיחוד האירופי לאיכות הסביבה , תתייעל צריכת האנרגיה שלה . הגידול בצריכת האנרגיה יצטמצם כאשר יבוטלו הסובסידיות הממשלתיות על דלק , והמחירים ישקפו את העלות הריאלית של האנרגיה הנצרכת . גם אז יהיה עדיין מקום לשיפורים . הגברת השימוש בגז הטבעי יגוון עוד יותר את אספקת האנרגיה בטורקיה ויתרום להפחתת הזיהום בערים ולירידה בפליטות הפחמן הדו - חמצני . קביעת מיסוי מדורג שיוביל לשימוש בסוגי דלק נקי יותר ( ובעיקר עידוד השימוש בדלק דל גופרית ) תאפשר לצמצם את העלייה בפליטת הפחמן . יש להמשיך לחנך את הציבור בנושא זה ולהדגיש את היתרונות שיש לחיסכון באנרגיה וכן לשלב מפעלי תעשייה גדולים בתוכניות לייעול השימוש באנרגיה . בטווח הארוך תהיה לצעדים אלה השפעה חיובית על הכלכלה והסביבה בטורקיה . ארגון התכנון הלאומי של טורקיה בשיתוף הבנק העולמי , מכינים פרוייקט הנקרא " אסטרטגיית הסביבה הלאומית של טורקיה ותוכנית הפעולה " . קביעת תקנים בסיסיים בנושא איכות הסביבה וזיהוי סדר העדיפויות להשקעה בסביבה , יאפשרו לטורקיה לנקוט מדיניות של פיתוח בר קיימא שתגן על הסביבה בטורקיה גם בעתיד הרחוק . מוקדי דיון טורקיה - צומת מעבר להעברת נפט , וההשפעות על הסביבה . הקשר בין משק האנרגיה בטורקיה לבעיות זיהום הסביבה במדינה . משק האנרגיה בטורקיה - בעיות ויתרונות . כדאי לגלוש ברשת http : // www . rec . org / REC / Programs / ExtensionToTurkey / TurkeysEnvironment . pdf דו " ח מפורט על איכות הסביבה בטורקיה ( . ( 2002 הדו " ח עוסק בזיהום האוויר , המים , הקרקע ועוד . שפה : אנגלית . בעלים : . The regional environmental center for central and eastern Europe http : // www . eia . doe . gov / cabs / turkenv . html מידע מעודכן על בעיות הסביבה בטורקיה , כולל תרשימים ונתונים . שפה : אנגלית . בעלים : . EIA

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר