עמוד:202

בני משפחותיהם ולאיכות הסביבה בשכונתם . פועל במפעל המלט אומר : " אני בסך הכול פועל , ואני רוצה לקבל את הבונוס שלי . אם תפוקת המלט במפעל לא תעלה - לא נוכל להתפרנס . הנהלת המפעל אומרת , שכדי שתפוקת המלט תעלה , יש לנתק את מסנני האבק הקבועים בקירות המבנים במפעל . אני יודע שאבק המלט מזיק לי ולמשפחתי , אבל הממשלה אומרת שיש במצרים מחסור במלט . הם לא יפחיתו את התפוקה למען העיניים שלנו . כולנו עניים , כולנו יכולים למות - עובדי המפעל ותושבי כפר אל - אלו - אבל התפוקה חייבת לעלות . " מבחינות אחדות קל יותר לארגן פעילויות משותפות במקומות כמו בכפר אבחאס ובכפר אל - אלו , כי בהם יש משפחות גדולות , חמולות , המונהגות בידי זקני המשפחה . אך עם זאת , לדברי התושבים , פעילויות מסוג זה עלולות להתמהמה בשל יריבויות השוררות בין המשפחות . חרף ההערכה השלילית הזו , יש המנסים להשתלב עם אחרים לצורך פעילות משותפת , כמו הסדרת איסוף האשפה או חיבור למערכת הביוב . במקומות מסוימים ניקוי הרחובות נעשה בצוותא - נוטעים עצים ומטפחים את השטח הציבורי . בדרך כלל הנשים הן המובילות פעילויות כאלה . ההתארגנות המשותפת המוצלחת ביותר היא לצורך איסוף כספים לרכישת שירות מסוים . לאחר שבוצעה המשימה - ההתארגנות החד - פעמית מתפרקת . מן המחקר עולה , שלא היו ניסיונות להקים ארגונים לא ממשלתיים או עמותות קהילתיות מקומיות . הקמת עמותה היא תהליך מורכב , ותושבי האזור אינם מיומנים בביצועה . יש לומר , שגם עמותות כלל ארציות אינן פועלות בשכונות הללו ( ראה . ( Gomaa , 1994 אם כי במאמר של אברהים ( , ( Ibrahim et al , 1997 מובאות דוגמאות המתארות הקמת ארגונים לא פורמליים בידי מנהיגים מקומיים נכבדים , אשר לאחר זמן מה הופכים לעמותות . נראה שלשם כך דרוש מנהיג מרכזי . ממחקרנו עלה , שארגונים דתיים , כמו ארגונים המוקמים סביב המסגדים או עמותות דתיות שונות , אינם מגייסים את התושבים למאבק נגד זיהום הסביבה . דיון מסכם התושבים במצרים המבקשים לפעול לפתרונן של בעיות הסביבה במדינתם , יכולים להסתייע בכמה דגמים . אפשר לנסח דגמים אלה כמטפורות או כדימויים . תחילה נציג את הדגמים ואחר נפרטם . הדגמים הם : " הנסיך הטוב " , " האזרח הבור ועם הארץ " , " האזרח האגוצנטרי " , " צדק חברתי או סביבתי " , " איום לבריאות " ו " הידרדרות מצב הסביבה " . כל אלה , אך בעיקר שני הראשונים , באים לידי ביטוי במצב הסביבה במצרים , ומצב זה תואר במאמר . דגמים אלה מתייחסים להידרדרות של איכות הסביבה במצרים , אך יש לציין שבהיותם תוצרים של התרבות המצרית , הם עשויים לייצג גם דגמים של דפוסי פעולה בתחומים אחרים בחברה המצרית . ועתה לפירוט הדגמים : דגם " הנסיך הטוב " מבטא את הרעיון שהשליט הוא שליט טוב , הוא פועל על פי הצדק ודואג לבני עמו . הוא אינו פועל לפתרון הבעיות , משום שהמידע האמיתי על המצב השורר במדינה מוסתר ממנו על ידי האנשים שנמצאים בדרגי הביניים . לכן אם רוצים שהשליט יפעל - יש להביא לידיעתו את הנתונים המתארים את המצב הקשה בשטח . דגם זה הולם את הרעיון שהממשלה היא האחראית לפעול וליזום . הפעולות הנגזרות ממצב זה הן פרסום המקרה או הידיעה והפצתם באמצעי התקשורת - או פנייה למתווך כדי שהוא יביא את הדברים לידיעת נציגי השלטון . על פי הדגם " האזרח הבור ועם הארץ " , איכות הסביבה נפגמת כי תושבים רבים מתנהגים בחוסר תשומת לב או בזדון ואינם מודעים לתוצאות התנהגותם . הגורם לזיהום הסביבה הוא הרגלי הניקיון הקלוקלים של תושבים עניים , ולפיכך יש לחנכם או לאלץ אותם לנהוג בהתאם לדרישות החברה . מדגם זה משתמעת פעולה מלמעלה למטה - מן הצמרת החברתית עמותה התאגדות של קבוצת אנשים הפועלת למען מטרה ציבורית או חברתית - ללא כוונת רווח . כאשר יש התנגשות בין מקום הפרנסה לבין שמירת איכות הסביבה - מהי עמדת הפועל הפשוט , על פי המחקר ? כיצד לדעתכם חמולה , כמסגרת חברתית , עשויה להקל על שיתוף הפעולה בין אנשי הכפר , וכיצד היא עלולה להקשות ? עוד על ... ארגונים הפועלים למען איכות הסביבה במקומות רבים בעולם המפותח מוקמים " ארגונים ירוקים " - ארגונים הפועלים למען איכות הסביבה ומגבירים את הלחץ על השלטונות לטפל בבעיות הסביבה . בדרך כלל ארגונים אלה מוקמים ומופעלים על ידי תושבים בעלי מודעות גבוהה לסביבה . תושבים אלה מאמינים שבכוחם וביכולתם לתרום לשיפור המצב , בדרכים שונות , לדוגמה : להשפיע על רשויות לטפל במפגעים שונים , לגייס כסף ולדאוג לאכיפת החוקים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר