עמוד:200

המידע של התושבים על סביבתם -ומקורותיו כיצד נחשפים התושבים למידע על בעיות הסביבה ? מדענים שונים ( למשל , Hannigan , 1995 ) הדגישו את תפקידה של התקשורת בעיצוב האופן שבו האנשים תופסים את הסביבה שבה הם חיים . תושבים מצרים רבים טוענים שמקורן של רבות מן הדעות שבהן הם מחזיקים הוא אמצעי התקשורת : הטלוויזיה , העיתונים , ובעיקר כתבות שטח מיוחדות שמהן עולה מידע מפורט ביותר הקשור לסביבה . על פי מחקרנו , לקוראי העיתונים יש ידע נרחב יותר והבנה יותר טובה של נושאי הסביבה מאשר לצופי הטלוויזיה ( יש לזכור שרוב קוראי העיתונים הם גם צופי טלוויזיה ) . תוכניות הטלוויזיה נשלטות על ידי הממשלה ואילו העיתונים נשלטים על ידה רק באופן חלקי . אין זה מפתיע שהתמונה הכללית העולה מן התקשורת היא תמונה של " ממשלה טובה " , ממשלה העושה כמיטב יכולתה לענות על צורכי אזרחיה . רק עיתוני האופוזיציה , במסגרת כתבות תחקיר , מעלים לדיון ציבורי את נושאי איכות הסביבה . עיתונים אלה אינם משבחים את אופן הניהול של הממשלה וקוראים עליו תיגר . אמנם אין ספק שלתקשורת יש תפקיד חשוב בהעלאת המודעות הציבורית לנושאי הסביבה , אך מן המחקר עולה שכאשר אנשים מגדירים את בעיות הסביבה באזור מגוריהם , הם נוטים להסתמך על ניסיונם , יותר מאשר על המידע מן התקשורת . הדבר מצביע על כך שהתבוננותו של היחיד וניסיונו האישי הם חשובים , והם הגורמים המרכזיים הקובעים את דעותיו ואת הבנתו באשר לסביבה . פעילות של תושבים לשיפור איכות הסביבה רבים מהמרואיינים ציינו ( בסקר משנת 1995 ) שהמאבק בזיהום הסביבה הוא תפקידה של הממשלה . רובם ( % 57 . 7 ) טענו שהממשלה לא עשתה דבר כדי להגן על הסביבה ולדאוג לניקיונה . לדעתם של % 26 . 6 מן המרואיינים , הממשלה עשתה את המינימום הנדרש ו - % 13 . 6 אמרו שהיא עשתה עבודה טובה . רק בדאר א - סלאם ציינו רוב המרואיינים שהממשלה השפיעה באופן חיובי על הסביבה . יש להניח שנתון זה קשור להקמת מערכת הביוב באזור . על תפקיד הממשלה במאבק בזיהום הסביבה שאלנו שוב בסקר שערכנו בשנת 1997 והתוצאות היו דומות לאלה שהתקבלו שנתיים קודם לכן . אלה שציינו שהממשלה פעלה באופן חיובי בנושא הביאו כדוגמה את הטיפול באיסוף האשפה והקמת מערכת הביוב . על אף שרבים מהמרואיינים במחקר סברו שלממשלה יש תפקיד מרכזי במאבק למען סביבה נקייה , רוב הנשאלים ( % 71 . 2 ) ציינו שאם יצוצו בעיות בסביבה הם לא יפנו לאיש . אולי הדבר נובע משילוב בין חוסר ידיעה למי לפנות לבין התחושה שאין באזור מגוריהם גורם שאפשר לפנות אליו . אלה שידעו למי לפנות הזכירו בעיקר משרדים ממשלתיים ( % , ( 19 . 2 ומעטים ( % 8 . 2 ) אמרו שעל התושבים לפתור את הבעיות בעצמם . מן התשובות עולה , שדאגתם של רוב האנשים נתונה לניקיון הסביבה שהם חיים בה , והאשמה מוטלת על הממשלה , שאינה עושה מספיק כדי לסייע , וגם על התושבים עצמם . בשכונות רבות התושבים מתגוררים בצפיפות רבה , ואחת הבעיות היא איך להתייחס להתנהגות חסרת התחשבות בזולת , בעיקר במקרים של הקמת רעש . במדגם משנת 1997 טענו % 37 . 9 שהם יגיעו לפשרה עם שכן מרעיש , ואילו % 36 . 2 אמרו שלא יעשו דבר . % 12 . 4 אמרו שאין להם בעיות עם השכנים . רק מעטים מבין הנשאלים , % , 6 . 7 אמרו שבמקרה כזה יפנו למשטרה . % 3 . 1 נוספים אמרו שהם יפנו למתווך , ואחוז אחד מהם אמרו שהם פשוט יפתחו במריבה . התשובות האחרונות היו נפוצות יותר באזור הכפרי . עוד צורה של התנהגות חסרת התחשבות מתבטאת בהשלכת פסולת ואשפה ברחובות . מן המחקר עולה שלדעת רבים , המתנהגים כך עושים זאת מחוסר ברירה ( % , ( 55 . 3 אחרים חושבים שהם על פי ניסיונכם האישי - האם לאמצעי התקשורת יש השפעה על רמת המודעות של הציבור לסביבה ? הסבירו והביאו דוגמאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר