עמוד:182

תוכנית - האב מטפלת בין היתר בחוסר האיזון בין הצפון לדרום בתחום התיירות . התוכנית גם ראתה מגבלה בכל הנוגע למימון זמין להשקעות , אך באמצע שנות ה - , 90 כאשר היו זורמות השקעות לאזור המזרח התיכון , מדובר בבעיה פחות חמורה . עם זאת , התוכנית מעלה בכך לדיון סוגיה אמיתית , והיא השמירה על משאבי הסביבה והתרבות של תימן לנוכח ההשקעות האלה . הביקוש לתיירות בתימן תימן סובלת מרבים מהגורמים המגבילים האופייניים לאזור המזרח התיכון כולו , אך בה בעת יש בה פוטנציאל לגידול בתיירות הנכנסת לטווח הבינוני והארוך . התחזיות של ארגון התיירות העולמי הן צנועות , יחסית להצהרות חברת התיירות התימנית ( , ( GTA המציע תחזיות יומרניות . אופטימיות זו מתקשרת לאיכותם הנמוכה של הנתונים הסטטיסטיים בנושא התיירות הזמינים במדינה זו . עם זאת , אפשר לזהות מגמות כלליות . מאז איחוד המדינה ב - 1990 צמחה התיירות הנכנסת באיטיות ונקטעה על ידי מלחמת המפרץ ומלחמת האזרחים ( טבלה . ( 1 ב - 1996 הוערך מספר הכניסות הבינלאומיות בכ - * , 60 , 000 וההכנסות מתיירות הגיעו ל - 39 מיליון דולר . ענף התיירות מספק כ - 5 , 000 מקומות עבודה . מרבית הביקורים ( שני - שלישים ) הם למטרות עסקים וכ - % 60 מהם קשורים לשוק הנפט או הגז . מרבית הביקורים מתמקדים בתימן הצפונית , ובעיר הבירה צנעא , ושם נמצאים גם מסלולי התיירות העיקריים . התיירות בתימן מבוססת על חבילות תיור מלאות , הכוללות ליווי , ואכן הנתונים מצביעים כי % 75 מהביקורים הם מסוג זה . תיירים המגיעים לנופש שוהים בממוצע 4 או 5 ימים , בעוד שתיירים המגיעים למטרות עסקים שוהים משך זמן קצר יותר . מרבית התיירים הם אירופים ( % 70 בקירוב ) , בעיקר איטלקים , גרמנים וצרפתים , ואילו % 13 מהביקורים הם ממדינות ערביות . מבקרים ערבים נוטים להגיע למטרות עסקים , ואילו האירופים מגיעים לנופש . בשל מספרן הנמוך יחסית של כניסות התיירים , אחוזי התפוסה בבתי המלון הם מתחת לממוצע , אם כי בבתי המלון היוקרתיים , הממוקמים בלב האזור העסקי , שיעור התפוסה הוא סביר . בעיה אחרת נובעת מכך שהתיירות בתימן היא עונתית - הביקוש לתיירות בתימן הוא בין החודשים דצמבר למרס , וממוקד במרכזים האלה : צנעא , עדן , תעיז ואל - חודידה ( מפה . ( 1 אין זה מקרי שמסלול זה גם מייצג את האזורים שבהם הצליחה ממשלת תימן הצפונית לשעבר לשמור על שליטה מול השבטים המורדים . במרכזים אלה אפשר למצוא ריכוזים של מוסדות הארחה וכן את אמצעי התחבורה העיקריים . מדוע כ - 80 מפעילות התיירות בתימן מתרחשת בצפון -מערב המדינה ? © היעזרו באטלס ® * מספר התיירים הנכנסים לתימן : 2001 2000 75 , 579 72 , 836 מספר התיירים לפי מדינות מוצא : אזור מספר הנכנסים לתימן המזרחהתיכון 34 , 704 אירופה 26 , 920 אסיה 5 , 763 אפריקה 4 , 867 אמריקה 2 , 879 אוסטרליה 446 סה " כ 75 , 579 מקור : Yemen Tourism Promotion Board טבלה : 1 תיירות נכנסת , תימן , -1996 1990

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר