עמוד:181

על אף הבעיות והקשיים , ארגון התיירות העולמי צופה שהיקף התיירות הנכנסת לאזור יעלה בשיעור של % 4 או % 5 לשנה עד שנת , 2010 ואם תהליך השלום במזרח התיכון יישא פרי - תחזיות אלה אף עשויות להתגלות כפסימיות . ובתימן - ענף התיירות רק מתחיל להתבסס : אמנם היקף התיירות הנכנסת הוא מצומצם , התעשייה נמצאת בשלב של התפתחות , והמגזר הציבורי הוא השולט על נושא התיירות - אך אין ספק שיש במדינה זו פוטנציאל עצום של משאבי תרבות וטבע . החלק הבא של מאמר זה מנתח את מרכיבי התיירות השונים בתימן , ומדגיש את הפערים ברמת הפיתוח בין תימן הצפונית לתימן הדרומית לשעבר . מרכיבי התיירות בתימן ארגון התיירות ותכנון התיירות בתימן הצפונית לשעבר החלו לארגן את תחום התיירות בשנת 1976 עם הקמת חברת התיירות הכללית ( , ( GTA שהייתה חלק ממשרד ההסברה . לחברה זו היה ייעוד כפול - פיתוח ענף התיירות תוך כדי שמירה על מורשת התרבות והמשאבים הטבעיים . בתימן הדרומית לשעבר , הוקמה החברה הציבורית לתיירות בשנים . 1973 - 1972 לאחר האיחוד עבר ענף התיירות לתחום אחריותו של משרד התיירות , ולמשרד זה כפופה " רשות התיירות הציבורית " ( . ( PTA לרשות התיירות , שמועסקים בה 450 עובדים בקירוב , יש נציגויות באזורים שונים , אך המשרד האזורי והמרכזי נמצא בעדן , שכן בעבר תיפקד כלשכת התיירות של דרום תימן הקומוניסטית . בעוד חלקים רבים מהמדיניות הכלכלית והמבנה המדיני של תימן המאוחדת נותרים בגדר תעלומה - מדיניותה של ממשלת תימן בנושא התיירות היא גלויה וברורה . אפשר לציין 4 יעדים מרכזיים : - קידום מעמדה של תימן המאוחדת במישור הבינלאומי . - יצירת תנאים לקיומה של תיירות ברחבי תימן , והסרת מגבלות ובעיות תשתית . - סיוע בבניית ענף ההארחה ושדרוגו . - שיפור רמת ההכשרה של העובדים במגזר זה . ממשלת תימן נקטה צעדים , פעולות ויוזמות ביחס לכל אחד מהיעדים שלעיל . בנוסף , תצטרך הרשות לפעול בעניין חוסר האיזון המרחבי השורר בין התיירות בצפון לזו שבדרום . העובדה ש - % 80 % - 75 מפעילות התיירות מתרחשת בצפון אמנם משקפת את פיזור האוכלוסין במדינה , אך היא משקפת גם את הצורך בהשקעת מאמץ להגברת התיירות בדרום . בשנים 1992 - 1991 מימן האיחוד האירופי הכנת תוכנית אב , ויעדיה הם : - להגביר את זרימת התיירים תוך שמירה על האטרקציות ועל הנכסים של התיירות בתימן . - להגדיל את התועלת שהתיירות מביאה לאוכלוסייה המקומית . - להגדיל את תרומת התיירות לכלכלתה של תימן . יעדים אלה יושגו על ידי מימוש תוכניות המתמקדות בנושאים אלה : - יצירת זיקה בין התיירות לבין שימור מורשת התרבות התימנית . - הגדלת מספר המיטות בבתי המלון שרמתם גבוהה ובינונית , והסבת כמה נכסים היסטוריים ליחידות הארחה . - פיתוח המוצר התיירותי הקיים והעברת מרכז הכובד של התיירות אל עיר הבירה צנעא . - תיקון החקיקה , כדי לאפשר צמיחה . - העסקת כוח עבודה מקומי וחברות מקומיות - ככל האפשר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר