עמוד:173

באשר להגירת עובדים מן האזור הכפרי לערים : כיום עובדים סעודים מן האזורים החקלאיים של הממלכה מהגרים למרכזים העירוניים , ומתקבצים בהדרגה סביב העיר ריאד וערי התעשייה לאורך החופים במזרח המדינה ובמערבה . האזורים סביב מרכזים אלה ( לרבות הערים ג ' ידה , מכה ומדינה ) מספקים כיום שני שלישים ממקומות העבודה במחוזות היותר מאוכלסים של הממלכה . באשר לסוגיית ההשכלה הטכנולוגית : מאז שנות ה - 70 המאוחרות , מתנהלת במדינה מהפכה בחינוך . ביטויה ניכר בחיסול כמעט מוחלט של הבערות , ובגידול מספר הלומדים במוסדות לחינוך ולהשכלה . כיום , % 18 . 5 מן האוכלוסייה הם תלמידים או סטודנטים . מדי שנה מסיימים את הלימודים באוניברסיטאות 23 , 000 סטודנטים , מהם % 48 נשים . כלל הסטודנטים , , 158 , 000 לומדים ב - 7 האוניברסיטאות בערב הסעודית ( נכללים בהם גם הלומדים במוסדות להכשרת מורים ) . % 26 מהם מקבלים הכשרה במקצועות טכניים . על פי האמור לעיל , ההגירה הפנימית והחינוך סייעו לסעודים למלא בהדרגה את מקומם של רוב העובדים הזרים ➜ . תהליך זה מכונה " סעודיזציה " . יש לזכור שחלקם של העובדים הזרים באוכלוסיית המדינה הוא עדיין % , 26 וחלקם מכלל העובדים הוא % . 75 הטבלה שלהלן מציגה את השינויים בהרכב כוח העבודה : תהליך חשוב אחר המתרחש עתה הוא הקמת תשתיות לתעשייה . עד כה נסללו כ - 40 , 000 ק " מ של כבישים המקשרים בין כל היישובים המרכזיים , הונחו 1 . 6 מיליון קווי טלפון , נבנו 4 נמלים גדולים ובהם 140 מעגנים שאפשר להעביר דרכם 70 מיליון טונות של סחורה ( לא כולל ייצוא נפט ) . הקמת התשתיות קרובה לסיומה . לצד תהליכים אלה נותרו עדיין קשיים המעכבים את הפיכתה של ערב הסעודית למדינה מתועשת ומודרנית . קושי בולט נעוץ , כאמור , בתנאי הסביבה הקשים , אך אמצעים טכנולוגיים עשויים לתת לו מענה כלשהו ( . ( Babikir , 140 נציין את המכונים להתפלת מי ים , שכושר תפוקתם בערב הסעודית הוא 1 . 5 מיליארד מטרים מעוקבים בשנה , כשליש מתפוקת המים המותפלים בעולם . זהו יתרון חשוב , אך יש לזכור שהשימוש במים מותפלים בתעשייה ובחקלאות מגדיל את עלויות הייצור , ומכאן גם את מחירי המוצרים . קושי נוסף נוגע להלכי הרוח הרווחים בקרב הדור הצעיר בממלכה ➜ . הצעירים שהורגלו בשנים עברו למערכת שירותי רווחה מפותחים שאפשרה להם לחיות ברווחה מבלי שנאלצו לעבוד למחייתם , מתקשים להשתלב במפעלי התעשייה הקיימים במדינתם אף שיש להם השכלה מתאימה . ➜ על עידוד כוח עבודה מקומי בערב הסעודית ראו המאמר " אוכלוסייה , הגירה ותעסוקה במדינות הנפט במפרץ " , עמ ' . 65 התבוננו בטבלה 4 והסיקו ממנה 2 מסקנות . מה הן ההשלכות של מסקנות אלה על החברה הסעודית ? ➜ על הדור הצעיר בממלכה ראו הכתבה : " ועתה לידיעה הראשית : צעיר סעודי עובד כשוער בבית מלון " . טבלה : 4 הרכב כוח העבודה בערב הסעודית , ב - 1990 וב - 1995 ( באלפים )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר