עמוד:168

מצב זה יותר טוב ממצבה של כל יצרנית נפט אחרת , מלבד כווית . מעריכים שהממוצע הכלל עולמי התיאורטי של התכלות משאבי נפט * מוכחים הוא 46 שנים . ובאשר להתכלותם של מאגרי הגז הטבעי בערב הסעודית - אם יימשך קצב ההפקה הנוכחי יתכלו המאגרים רק בעוד 154 שנים , בעוד שבחישוב עולמי הזמן הממוצע להתכלות מאגרי הגז הוא 70 שנה . כלומר , לערב הסעודית וליתר מדינות החברות ב " מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ " יהיה נפט וגז שנים רבות לאחר שיתכלו מאגריהן של רוב יצרניות הנפט והגז הקיימים כיום . אך לצד תחזיות אופטימיות אלה בתחום הנפט והגז , יש לציין את התנאים הטבעיים הקשים השוררים ברחבי המדינה . רוב שטח המדינה ( 2 , 250 , 000 קמ " ר , שהם כ - % 72 משטחו של כל חצי האי ערב ) אינו מציע תנאים מספיקים לקיום פעילות אנושית . רק % 0 . 5 משטח המדינה ראויים לעיבוד חקלאי *** והשאר הוא מדבר צחיח וכמות המשקעים בו אינה עולה על 50 מ " מ בשנה בממוצע . בשל תנאי הסביבה הקשים ובעיקר בשל המחסור במים , הפעילות החקלאית כרוכה בעלויות ייצור גבוהות . על אף זאת לא נרתעו קברניטי הממלכה לתמוך בגידול החיטה בהיקף גדול - 4 מיליון טונות ב - - 1993 וזאת בשעה שעלות גידול החיטה במדינה גבוהה ממחיר רכישתה בשוק העולמי . השקיית חיטה וגידולים אחרים , כמו שעורה , עגבניות , מלונים , פרי הדר ועוד , גובה מהמדינה מחיר גבוה לא רק בשל העלות הגבוהה של הפקת המים . השקיית הגידולים באמצעות מי תהום פוסיליים , הנשאבים ממאגרים שאינם מתחדשים , מדלדלת את מאגרי מי התהום ומקצרת את משך הזמן שהם יוכלו לעמוד לרשות המדינה . תיעוש - הרקע והמטרות עתידה הכלכלי של המדינה , שבה התגוררו בשנת 1994 כ - 18 מיליון תושבים **** , תלוי רבות בפיתוח ענף תעשייה שמוצריו מיועדים בעיקר לייצוא . שלושה עקרונות הנחו את קברניטי המדינה שהחלו באמצע שנות ה - 70 בתכנון כלכלי ארוך טווח . עקרונות אלה באים לידי ביטוי ב " תוכנית הפיתוח הרביעית לשנים 1410 - 1405 להג ' רה " . ***** העקרונות הם : מי תהום פוסיליים אקוויפר המכיל מים " קדומים " , מים שחדרו וחלחלו לתוך הקרקע ונכלאו בתוך שכבות הסלע לפני מאות אלפי או מיליוני שנים . עוד על ... מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ ( Gulf Cooperation Council ) הארגון הוקם ב - 1981 וחברות בו המדינות : בחרין , כווית , עומן , קטר , ברית האמירויות הערביות וערב הסעודית . המטרה המרכזית של הארגון היא להעמיק ולהדק את הקשרים בין המדינות . הארגון מייחס חשיבות רבה ליצירת תקנות אחידות בכל המדינות בתחומים שונים כגון : כלכלה , תקשורת , בריאות וחינוך . מטרות אחרות עניינן האצת הפיתוח הטכנולוגי והמדעי , הקמת מרכזי פיתוח , ועידוד מעורבות ושיתוף של גורמים פרטיים בחיי הכלכלה והתרבות . * הערכות אחרות מציינות תקופות זמן ארוכות יותר . ההערכות מבוססות על ההנחה שלא יימצאו שדות נפט חדשים . ** עדכון נתונים לשנת : 2000 עתודות הנפט ( במיליארדי טונות ) - 35 . 7 חלק מתוך סך הכול העולמי - % 26 ייצור נפט ( במיליוני טונות ) - 440 עתודות גז ( במיליארדי מ " ק ) - 5 , 787 מקור : EIA *** על פי הערכה אחרת - כמעט % 2 משטח המדינה ( כ - 38 מיליון דונם ) הם שטחים הראויים לעיבוד חקלאי . **** אין נתונים סטטיסטיים מדויקים על אוכלוסיית ערב הסעודית . אמנם נערכו מפקדי אוכלוסין , אך בדרך כלל לא פורסמו תוצאותיהם , ובאלה שפורסמו היו סתירות ונתונים תמוהים . בנוסף , יש קושי לקבל נתונים על מספר העובדים הזרים . על פי הערכות , בשנת 2001 התגוררו בממלכה 22 . 7 מיליון תושבים . מתוכם בין 5 ל - 7 מיליון זרים . ***** מניין שנים זה הוא על פי הלוח המוסלמי ; הכוונה לשנים . 1990 - 1985 טבלה : 1 נפט וגז בערב הסעודית , ** 1993 - 1980

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר