עמוד:165

בעדיפות ראשונה יש להציב את ניצול כוח הקנייה האדיר הגלום באזור , וכך לגרום להורדת המחירים של גרעיני התבואה ומוצרי המזון הבסיסיים בשוק העולמי . זה שנים אחדות שהבנק העולמי קורא , ללא הצלחה , לנקוט אסטרטגיה זאת . ההנחה העומדת בבסיס המלצה זאת קובעת שיבואניות גרעיני התבואה במזרח התיכון צריכות להתאגד לגוף אחד . מאחר שגוף זה צורך כמות עצומה של גרעיני תבואה , יהיו לו הן יכולת מיקוח והן יכולת השפעה על רמת מחירי הגרעינים בשוק העולמי . הגידול המהיר , יחסית , של אוכלוסיית האזור , מבטיח שהיקף יבוא הדגנים למזרח התיכון ילך ויגדל עם הזמן . מצב זה ישמר את עמדת המיקוח של מדינות המזרח התיכון ואת יכולתן להביא להורדת מחירי גרעיני התבואה בשוק הסחר העולמי . הנושא השני בסדר העדיפויות שיש לנקוט כדי להתמודד עם מצוקת המים באזור הוא אופן הקצאתם של המים ➜ . מנקודת המבט הכלכלית , תנאים של מחסור במים מחייבים את הקצאת המשאב לשימושים המספקים את התמורה הכספית הגבוהה ביותר . על פי עיקרון זה , מים לחקלאות יוקצו רק לגידולים שתמורתם הכספית גבוהה ואשר תרומתם לפעילויות כלכליות נלוות היא תרומה בולטת . גידול ירקות מתאים במקרים מסוימים לקריטריונים אלה , בעוד שמשק של בעלי חיים , הצורך מספוא שלשם גידולו נחוצה כמות ניכרת של מים - אינו מתאים . על פי אותו עיקרון - הקצאת מים לתעשייה , המסוגלת לייצר מכל מטר מעוקב מים תמורה כספית גבוהה בהרבה מזו המתקבלת מחקלאות , עדיפה באופן בולט על פני הקצאתם לחקלאות . והשלישי בסדר העדיפויות של מדיניות הניהול של משאבי המים בתנאי מחסור הוא נושא יעילות הייצור . כאן אין עוסקים בהקצאה מחדש של המים בין הצרכנים השונים על פי קריטריון של התמורה הכלכלית הגבוהה יותר , אלא בהגדלת יעילות ההפקה והשימוש במים . אפשר לשפר את יעילות הייצור על ידי הכנסת שיפורים טכנולוגיים שיגרמו לחיסכון במים , וכן באמצעות שיטות נכונות לאופן השימוש במים במגזרים השונים : בתעשייה , בחקלאות , בצריכה הביתית ובשירותים . רוב הממשלות של מדינות האזור פועלות בסדר עדיפויות הפוך מזה המומלץ לעיל . אף שפעולות לשיפור יעילות הייצור כרוכות בהשקעות הון גבוהות , הממשלות מעדיפות דרך פעולה זו על פני האחרות משום שדרך זו כרוכה בסיכון פוליטי קטן ביותר . התמודדות עם המחסור במים בדרך של הקצאתם מחדש , תוך העדפת סקטור התעשייה על פני החקלאות , ייצור מתח פוליטי במדינה , בין חלקים שונים בחברה , מתח שאותו הם מבקשים דווקא ➜ על ניהול משק המים ראו המאמר : " מדיניות הפיתוח הכלכלי במזרח התיכון ובצפון אפריקה על רקע המחסור במשאבים טבעיים לחקלאות " , עמ ' . 152 כיצד יוכלו מדינות המזרח התיכון להשפיע על מחירי התוצרת החקלאית בשוק העולמי ? מדוע לדעתכם מדינות האזור מתקשות לעשות שינויים בהקצאת המים למגזרים השונים ? תעלה להשקיית שדות חקלאיים במצרים , באזור הדלתה של הנילוס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר