עמוד:163

המזרח התיכון על " קו פרשת המים" כיצד נמנעים עימותים אלימים באזור - על אף בעיית המחסור במים טוני אלן Tony Allan תקציר המחסור במים הוא אחת הבעיות הקשות במזרח התיכון ומן הסוגיות המכבידות ביותר על הממשלות של מדינות האזור . המחסור , שהלך והחריף בעשורים האחרונים של המאה ה - , 20 נתפס על ידי רבים כסיבה להתלקחות אפשרית של עימותים אלימים באזור . אף שאין להסיק מכך על הבאות , עד כה התבדו חששות אלו . מאמר זה תולה את ההסבר לכך במדיניות הסחר של הממשלות במדינות המזרח התיכון . מרכיב מרכזי במדיניות הסחר הזו הוא ייבוא של "מים וירטואליים " - אותם מים שהתוצרת החקלאית המיובאת מכילה . לדעת המחבר , על מדינות האזור לחזק מגמה זו ולהמשיך ולייבא מזון מחוץ לארץ . בהמשך המאמר המחבר מציע פעולות נוספות שיסייעו להתמודד עם מצוקת המים באזור . ( העורכים ) באורח מפתיע , וללא כל הכרזות והצהרות , הצליחו עד כה הממשלות של מדינות המזרח התיכון להימנע מעימותים בשל בעיית המחסור במים , בעיה שיש לה חשיבות כלכלית קיומית למדינות האזור . אחת השאלות המרכזיות , ורבים המתלבטים בה , היא כיצד יצליחו מדינות המזרח התיכון להמשיך להימנע מעימותים ביניהן בשל החמרת המחסור במים , ובה בעת יצליחו לתת מענה הולם לצורכי אוכלוסייתן ההולכים וגדלים . ניתוח מאזן המים של המזרח התיכון ➜ הוביל רבים למסקנה המוטעית כי מחסור במשאב זה יגרום להתלקחות עימותים צבאיים חריפים בין מדינות שונות באזור . אולם על אף שהמחסור הולך ומחמיר , הוא לא שימש עד כה סיבה לפרוץ סכסוך פנים אזורי . כמובן שאין להסיק מכך שהתלקחות בגין מחסור במים היא בלתי אפשרית . עד לשנות ה - 70 היה אפשר לספק את צורכי המים של אוכלוסיית מדינות המזרח התיכון ושל צפון אפריקה באמצעות משאבי המים המקומיים . עד אותו זמן הצליחו הממשלות לנהל את מקורות המים ולעמוד בגידול הניכר בביקוש בעזרת אמצעים טכנולוגיים שעמדו לרשותם . מאז גבר הביקוש למים , ביקוש שנבע בעיקר מהגידול הדמוגרפי ומהצרכים של המגזרים השונים : החקלאי , העירוני והתעשייתי . כמות המים הנחוצה לאדם לצרכיו השונים בשנה בממוצע , כוללת : 1 מטר מעוקב ( מ " ק ) של מי שתייה ( שהם 1 , 000 ליטרים , השווים במשקלם לטון אחד ); כ - 100 מ " ק מים לצרכיו האישיים האחרים , וכ - 1 , 000 מ " ק למזונו שמקורו בחקלאות . התעשייה , ובעיקר השירותים , הם צרכני מים קטנים יחסית . על פי נתונים אלה , תוספת של כל נפש לאוכלוסייה מגדילה את הצריכה השנתית במים בכ - 1 , 100 מ " ק לאדם . מכיוון שהצורך העיקרי למים הוא בחקלאות , הרחבת החקלאות בהתאם לגידול האוכלוסייה הוא האתגר הכלכלי הניצב לפני הממשלות של המדינות במזרח התיכון . אתגר זה אינו ניתן למימוש כי מקורות המים העומדים כיום לרשות המדינות - מי הגשמים , הנחלים והנהרות , ומאגרי מי התהום המתחדשים - לא יוכלו לספק את צורכי החקלאות . המאמר מופיע בכתב העת המקוון Meria באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן : www . biu . ac . il / SOC / besa / meria / journal / 1998 Meria - Middle East Review of International Affairs Journal , Volume 2 , no . 1 , March 1998 על המחבר : טוני אלן הוא חוקר בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת לונדון , בבית הספר ללימודי המזרח ואפריקה . מתמחה בחקר המזרח התיכון וצפון אפריקה , בניהול משאבים טבעיים ובגיאופוליטיקה של מים . ידוע כמי שטבע את המושג " מים וירטואליים " , ורבים ממאמריו עוסקים בנושא זה . ספרו : The Middle East and the Water Question : Hydropolitics and the Global Economy יצא לאור בלונדון בשנת . 2000 ➜ מפה ונתונים בנושא המים ראו בנספח הצבעוני , עמ ' . 230

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר