עמוד:162

מוקדי דיון המדיניות שנועדה לחלץ את מדינות האזור מהקשיים בענף החקלאות . השפעתן של הרפורמות המוצעות בניהול המשאבים הטבעיים על הכלכלה והחברה . הקשר בין רפורמות בניהול משק המים לבין כלכלת שוק . ההבדלים בין המדינות השונות ביכולתן לבצע את הרפורמות ובקשיים הצפויים להן . Schiller . E . J . ( 1992 ) " Water resources : an emerging crisis " . In Sustainable Water Resources Management in Arid Countries : Middle East and North Africa , Canadian Journal of Development Studies . Special Issue . Tvedt . T . ( 1992 ) " The struggle for water in the Middle East " . In Sustainable Water Resources Management in Arid Countries : Middle East and North Africa , Canadian Journal of Development Studies . Special Issue . United States Army Corps of Engineers ( 1991 ) " Water in the sand : a survey of Middle East water "issues . June 1991 . Mimeographed . Van Tuijl , W . ( 1993 ) " Improving water use in agriculture : experiences in the Middle East and North Africa " . World Bank Technical Paper No . 201 . World Bank , Washington , DC . Walton , J . and Seddon , D . ( 1994 ) Free Markets and Food Riots : the Politics of Global Adjustment . -Black well . Oxford . World Bank ( 1990 ) Jordan : toward an agricultural sector strategy , Report No . 7547 - Jo , June 12 , 1990 . Country Department III , Agriculture Operations Division . Europe , Middle East and North Africa Region . World Bank , Washington , DC . World Bank ( 1994 ) A Strategy for Managing Water in the Middle East and North Africa . World Bank Washington , DC . World Bank ( 1995 a ) Claiming the Future : Choosing Prosperity in the Middle East and North Africa . World Bank , Washington , DC . , World Bank ( 1996 ) Tunisia ' s Global Integration and Sustainable Development . World Bank Washington , DC . World Resources Institute ( WRI ) , The United Nations Environment Programme . The United Nations Development Programme and The World Bank ( 1996 ) World Resources . 1996 - 97 . Oxford University Press , New York . כדאי לגלוש ברשת http : // www . menareport . com / index . php 3 ? lang = e & file = agri & loc = 5 מידע רב על החקלאות במדינות שונות במזרח התיכון ובצפון אפריקה . שפה : אנגלית . בעלים : Mena Report - middle east & north africa business report . / http : // www . agri . gov . eg משרד החקלאות המצרי . שפה : אנגלית / http : // www . uae . gov . ae / maf משרד החקלאות של ברית האמירויות הערביות . שפה : אנגלית http : // www . tarim . gov . tr / english / english . htm משרד החקלאות הטורקי . שפה : אנגלית http : // www . fao . org / docrep / W 4356 E / W 4356 E 00 . htm מידע רב על משאבי מים , קרקע ראויה לעיבוד והשקייה - במדינות שונות במזרח התיכון . בעלים : Food and Agriculture Organization of the United Nations

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר