עמוד:157

באשר למדיניות הבעלות על הקרקעות - ממשלות רבות הנהיגו בשנות ה - 50 וה - 60 רפורמות מקרקעין שהובילו לשיפור השוויון במדינה , אך רפורמות אלה לא חיסלו את אי השוויון לגמרי . בכמה מדינות , ובהן מצרים , עירק , ירדן , מרוקו ותימן , הקרקע אינה מחולקת באופן מאוזן . רפורמות המקרקעין ( וחוקי הירושה ) אף הגבירו את חלוקת הקרקעות לחלקות קטנות , וזו השפיעה בעקיפין באופן שלילי על הצמיחה . לדוגמה , מיכון חקלאי מודרני לא מתאים לשימוש בחלקות קרקע קטנות . באחדות מהחוות הגדולות , שבעקבות רפורמות המקרקעין נרכשו על ידי המדינה , החקלאים משתמשים בציוד מכני מודרני ; אך בחלקותיהם של בעלי הקרקעות הפרטיים הגדולים נהוגה שיטת האריסות המסורתית * או שיטת השיתוף ביבולים ** , ובחלקות אלה עיבוד הקרקע נעשה בשיטות מסורתיות , כמו בעבר . ( . ( Beaumont and McLachan , 1985 עניין אחר הקשור למדיניות הבעלות על הקרקעות בא לידי ביטוי במדינות כמו אלג ' יריה , מצרים , סודן ותוניסיה , שבהן התחיל תהליך שבו כוחות השוק קובעים את מחירי חכירת הקרקעות . חוקרים אחדים טוענים שמחירי החכירה הנמוכים שהיו נהוגים , לדוגמה , במצרים לפני השינויים לעיל , עודדו שימוש לא יעיל במים ובקרקעות . ( . ( FAO , 1993 - 1996 המדיניות הריכוזית השתלבה עם מדיניות כלכלית כוללת שהישגיה נמוכים . הדבר התבטא במאזן מסחרי שלילי , בגידול בחוב החיצוני ובאובדן כושר התחרותיות . בשנות ה -80 וה - , 90 עקב המצב הכלכלי הגרוע , מדינות רבות באזור כמו אלג ' יריה , מצרים , ירדן , לוב , מרוקו , תוניסיה , סודן ותימן , החלו לשאת את מבטן כלפי חוץ והנהיגו רפורמות . ( . ( FAO , 1993 - 1996 במצרים , במרוקו ובתוניסיה , נכללה ברפורמות מידה מסוימת של ליברליזציה במחירים ובמסחר , והקטנה של הסובסידיות הממשלתיות הענקיות שהוענקו למגזר החקלאי ( . ( FAO , 1993 - 1996 הן אלג ' יריה והן מצרים הקטינו את השליטה במכסות היבול , ואפשרו לחקלאים להגיב לשינויי המחירים בשוק , ובהתאם לכך - לתכנן את סוגי היבול , את מספר העובדים שיועסקו ואת מדיניות השיווק . הרפורמות במדיניות הכלכלית תיקנו עיוותים ואפליות מסוימים , שהיו לטובת החקלאות , אך סבסוד המים להשקיה יוצר עד היום העדפה בולטת למגזר החקלאי . הדבר מוביל , למשל , לגידול בביקוש , ולניצול יתר של משאבי המים המוגבלים . זהו מתכון לנזק בלתי הפיך נוסף לסביבה הרגישה , ובסופו של דבר ייפגע קשות המגזר החקלאי . למרבה האירוניה , הצמיחה הכלכלית המהירה ביותר בשנות ה - 90 נראית דווקא במדינות מקבוצה ד ( שכמות המשאבים שלהן מוגבלת והמגזר החקלאי בהן מצומצם ) - מדינות המסבסדות את השימוש במשאבים - ברית האמירויות הערביות , כווית וקטר . קצב הצמיחה השנתי שלהן הגיע בשנים 1995 - 1990 לשיעורים אלה : ברית האמירויות הערביות - % , 7 . 8 כווית - % , 5 . 8 קטר - % . 3 . 2 אחריהן באות סודן , אלג ' יריה , מצרים וסוריה , שבהן קצב הצמיחה הוא % 0 . 9 % , 1 . 0 % , 2 . 6 ו - % , 0 . 5 בהתאמה . בכל 12 המדינות הנותרות , השייכות לקבוצות א או ג , כגון ירדן , ערב הסעודית , תימן , מאוריטניה , עירק , תוניסיה , מרוקו ועומן - הצמיחה הכלכלית הממוצעת לנפש הייתה שלילית . נוסף על כך , יכולת האספקה העצמית של מדינות האזור בסוגי המזון העיקריים לא השתפרה מאז שנת . 1980 כך , למשל , בשנת 1980 ייבאו % 58 מהיבולים ו - % 96 מתוצרת הבשר , ובשנת 1994 ייבאו % 59 מהיבולים ו - % 81 מתוצרת הבשר ( . ( AOAD , 1996 יש להדגיש שכיום הרפורמות ממשיכות להתבצע , ולכן יש לצפות שבעתיד ישתפרו התוצאות באופן ניכר . ג . ניהול משק המים במדינות רבות באזור , קצב שאיבת המים עולה על קצב התחדשות המאגרים . המים מנוצלים בחוות החקלאיות ביעילות נמוכה , איכות המים מידרדרת , והסובסידיות שמעניקה הממשלה והמחירים הנמוכים יוצרים אי שוויון חברתי . רק % 36 ממשאבי המים במדינות האזור הם כוחות השוק ( מנגנון השוק ) כוחות השוק הם ביטוי לעוצמות הביקוש של הקונים וההיצע של המוכרים . כאשר השוק מתנהל באופן חופשי , סך הביקוש של הקונים וסך ההיצע של המוכרים הם אלה הקובעים אילו מוצרים יהיו בשוק , באיזו כמות , ומה יהיה מחירם . מאזן מסחרי הפעילות המסחרית שהמדינה מנהלת עם מדינות אחרות . אם יש עודף ייבוא של סחורות ושירותים לעומת ייצוא של סחורות ושירותים - יש גירעון מסחרי . מכסות יבול הגבלות על היקף הייצור , שהממשלה מטילה על החקלאות ועל התעשייה במטרה למנוע עודפים ולשמור על רמת המחירים . ציינו את עיקרי המדיניות החקלאית שננקטו באזור בעבר , ואילו רפורמות החלו להנהיג משנות ה - 80 וה - . 90 האם לדעת המחבר די ברפורמות אלה ? * בשיטת האריסות המסורתית - בעל הקרקע משלם לאריס ( שאינו בעל הקרקע ) שכר עבור עבודתו . בדרך כלל שכר זה הספיק לצרכים המינימליים של האריס ושל בני משפחתו . ** בשיטת השיתוף ביבולים - האריס מקבל מבעל הקרקע חלק מן היבול תמורת עבודתו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר