עמוד:156

בירדן , לדוגמה , על אף שתרומת החקלאות לתמ " ג היא רק % , 7 המגזר תורם באופן ניכר לייצוא ולחלק גדול מהשירותים והמסחר במדינה . אם כוללים היבט זה בחישוב התמ "ג בירדן , נוכחים לדעת כי תרומתו של המגזר החקלאי מגיעה ל - % 28 מן התמ "ג ( . ( World Bank , 1990 . 2 באזורים החקלאיים של מדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה שורר עוני רב . זהו נושא חברתי - כלכלי מדאיג ; רוב החקלאים העניים הם חסרי קרקע או בעלי חלקות זעירות . נכללים בהם גם בדווים ורועי צאן שמחייתם תלויה בקרקעות של אזורים מדבריים למחצה , המועדים לבצורת . בסוריה , במרוקו ובתוניסיה , למשל , בעלי חלקות הקרקע הקטנות וחסרי הקרקע הם חלק הארי של קבוצת בעלי ההכנסות הנמוכות ביותר ( . ( IFAD , 1994 דו " ח הפיתוח של האו " ם משנת 1996 מעריך ששיעור העניים בקרב האוכלוסייה באזורים הכפריים הוא - בתימן % , 30 בתוניסיה % , 31 במרוקו % , 32 במצרים % 34 ובסוריה % . 54 בסומליה , בסודן ובמאוריטניה , חלק גדול מן האוכלוסייה חי באזורים הכפריים ורמת העוני שם גבוהה . העלאת ההכנסות מחקלאות באזורים אלה תוביל לצמצום העוני , לגידול ההכנסה של התושבים , ולעלייה בצריכת מוצרים שאינם חקלאיים . באופן תיאורטי , זהו המפתח לצמיחה כלכלית . ב . התוויית מדיניות לפיתוח החקלאות ולניצול נכון של המשאבים הטבעיים מתוך הנאמר לעיל אפשר לקבוע שהאתגר הניצב לפני מדינות שהמגזר החקלאי בהן גדול ( קבוצות א ו - ג ) , הוא התוויית מדיניות כלכלית שבאמצעותה יעלו שיעורי הצמיחה הכלכלית על שיעור הגידול באוכלוסייה . רק במצב זה יגדלו התוצרת החקלאית לנפש , האספקה העצמית של התוצרת החקלאית וגם ההכנסה לנפש מן המגזר החקלאי . מהי המדיניות שננקטה בעבר ? רוב המדינות מקבוצות א ו - ג , לרבות אלג ' יריה , מצרים , סומליה , סודן וסוריה , הנהיגו מדיניות ריכוזית חזקה בכל הקשור למגזר החקלאי . הייתה התערבות של המדינה בשווקים , ובמקרים רבים המדינה החזיקה בבעלותה חוות חקלאיות . התערבות הממשלה כללה חלוקה מחדש של קרקעות , פיקוח על שוקי המקרקעין , פיקוח מלא או חלקי על הגידולים , מתן סובסידיות , בקרה על המחירים שהיצרנים והקמעונאים דורשים , ושיווק מצרכים באמצעות סוכנויות ציבוריות מונופוליסטיות . מדינות בעלות אידאולוגיות שונות בכל הקשור לפיתוח הכלכלי , כמו סודן , ירדן , סוריה ולבנון , סבסדו את יצרני החיטה בקנה מידה רחב . ערב הסעודית , למשל , שילמה לחקלאים פי 5 או 6 ממחיר החיטה בשוק העולמי , והמחיר שהיא דרשה עבור השימוש במשאבים ( מים וקרקע ) היה נמוך . בזמן האחרון הפחיתה ערב הסעודית את התמיכה הניתנת ליצרני החיטה ( . ( FAO , 1993 - 1996 לא מן הנמנע הוא שהסובסידיות הישירות והעקיפות לחקלאים בערב הסעודית הגיעו ל - % 1 , 500 ממחיר החיטה בשוק העולמי ( . ( Richards and Waterbury , 1996 גם בלוב הנהיגו הבטחת מחירים וסבסוד החקלאים במשאבים . מדיניות המים התמקדה בעיקר בניהול אספקת המים ( . ( ESCWA ; FAO , 1994 כאשר היה ביקוש רב למים , הוגברה האספקה . הוקמו סכרים ומערכות השקיה , נחפרו בארות , וסופקו מים זורמים לאוכלוסייה הכפרית . רק במדינות אחדות גובים תשלום על המים לחקלאות , זאת בשעה שהמגזר החקלאי באזור צורך , בממוצע , כמעט % 87 מצריכת המים הכללית . אילו נגבה עבור המים תשלום מלא , הוא היה יכול לממן את עלות התפעול . מחירי המים לתעשייה , לאנרגיה ולצריכה עירונית , גבוהים בהרבה ממחירם לחקלאות . לדוגמה , בתוניסיה , מחירי המים לתעשייה ולתיירות גבוהים פי 15 ממחירי המים לחקלאות ( . ( World Bank , 1996 במרוקו , הערך המוסף של מ " ק מים לחקלאות הוא 0 . 15 דולר לעומת 25 דולר לתעשייה . בירדן , המחירים המקבילים הם 0 . 30 דולר לחקלאות ו - 15 דולר לתעשייה ( . ( MEED , 1996 הרווחים שינבעו מייעול הקצאות המים יהיו גבוהים ביותר . דו " ח הבנק העולמי ממליץ לשנות את המדיניות ולהקים גוף שינהל את משק המים לכל המגזרים במשולב ( . ( World Bank , 1994

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר