עמוד:155

תפקידו של המגזר החקלאי והאפשרויות העומדות לפניו במדינות מקבוצות א ו - ג לחקלאות יש תפקיד חשוב בפיתוח האזור הכפרי והפיתוח בכלל . רוב הממשלות של מדינות אלה מכירות בחשיבות המגזר החקלאי וניסו בעבר לקדם אותו . לרוע המזל , במרבית המדינות הייתה הצמיחה בתפוקה החקלאית לנפש ב - 30 השנים האחרונות מאכזבת מאוד , והמטרות שהציבה מדיניות הפיתוח החקלאי לא הושגו . אך מוגבלותם של המשאבים הטבעיים של המדינות בקבוצה ג , והאילוצים הנובעים מכך , אינם מספקים הסבר נאות להישגים הדלים של המגזר הזה . הסיבה העיקרית למצב שנוצר היא המדיניות הלא - מתאימה של הממשלות . כיום מדינות האזור פועלות לתיקון מדיניות העבר על מגרעותיה . בשנות ה - 80 ובתחילת שנות ה - 90 התוו רוב מדינות האזור צעדים שעזרו להפחית את הליקויים של המדיניות הקודמת וצמצמו חלק מההעדפות המפליגות שניתנו למגזר החקלאי . אולם במסגרת הרפורמות הכלכליות הללו , שעדיין מתבצעות , נמשכת הענקת הסובסידיות הממשלתיות , ומחיר המים לחקלאים הוא עדיין נמוך - למרות הביקוש הגדל למשאבים הטבעיים . במצב זה , הניצול הבלתי יעיל של משאבי המים רק הולך ומעמיק . כדי לצמצם נזקים בלתי הפיכים וכדי למנוע את הגברת הלחץ על המשאבים הטבעיים הדלים , על המדינות לפעול לביצוע רפורמה כלכלית , הכורכת ניהול יעיל של המגזרים הכלכליים עם ניהול יעיל של המשאבים הטבעיים . א . המגזר החקלאי והצמיחה הכלכלית במשק כמו ברוב המדינות המתפתחות שנמצאות בשלבי התפתחותן הראשונים , ב - 13 המדינות מקבוצות א ו - ג ( טבלה 2 ) המגזר החקלאי מאופיין בטכנולוגיה לא מתקדמת . במדינות אלה המגזר החקלאי מעסיק כ - % 30 מכוח העבודה במדינה בממוצע ותורם כ - % 20 לתוצר המקומי הגולמי ( תמ " ג ) . ככל שהכלכלה העירונית התרחבה כך פחתה תרומתו של המגזר החקלאי . עם זאת , נותרה החקלאות ענף כלכלי מרכזי באזור . כמו מדינות מתפתחות אחרות , מדינות מזרח התיכון וצפון אפריקה תופסות את תפקיד המגזר החקלאי כיותר מאשר ספק של מזון זול ויותר מאשר גורם שקולט את עודף העובדים שאינם נקלטים בשוקי העבודה העירוניים המתרחבים . נוסף לשיקולים כלכליים הן מתחשבות בשיקולים חברתיים ופוליטיים . אלה כוללים : ביטחון באספקת המזון ואי תלות כלכלית , צמצום העוני , הקטנת הפערים במאזן התשלומים , והקשר שבין המגזר החקלאי למגזרים כלכליים אחרים . שני תהליכים במגזר החקלאי התורמים לעידוד הצמיחה הכלכלית ראויים לציון : . 1 נוסף על התרומה שתורם מגזר החקלאות לתמ " ג באופן ישיר , הוא תורם תרומה עקיפה לכלכלה באמצעות מגזרים הקשורים אליו . כך , למשל , החקלאות זקוקה למוצרי תעשייה - ציוד חקלאי וחומרי דישון והדברה . בנוסף , לתוצרת החקלאית יש ערך מוסף - אפשר להשתמש בה כחומר גלם לתעשיות שונות , כמו לתעשיית המזון והטקסטיל . סובסידיה תמיכה כספית , על פי רוב של הממשלה , המוענקת למפעלי תעשייה , לחקלאות או למוסדות כדי לאפשר את המשך פעילותם או כדי להוזיל את מוצריהם לצרכן . תוצר מקומי גולמי ( תמ " ג ) הערך הכספי במחירי השוק של כל הסחורות והשירותים שיוצרו במדינה כלשהי בתקופה מסוימת , בדרך כלל - שנה . התמ " ג נחשב למדד טוב להערכת הפעילות הכלכלית במדינה . ערך מוסף תוספת לערך של מוצר על ידי עיבודו . לדוגמה , תוספת לערכו של ירק בעקבות שימורו בקופסת שימורים או הערך שנוסף לברזל מעובד לאחר הפיכתו לפח לייצור מכונית . טבלה : 2 מיון המדינות על פי המגזר החקלאי והמשאבים הטבעיים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר