עמוד:154

מים וקרקע - משאבים טבעיים חיוניים לפיתוח החקלאות שני המשאבים הטבעיים החיוניים ביותר לחקלאות הם מים ➜ וקרקע ראויה לעיבוד . משאבים אלה משמשים גם מרכיבים חיוניים במערכת האקולוגית ובסביבה . תהליכים טבעיים וכן מפגעים מעשי ידי האדם , כמו זיהום שמקורו בפסולת תעשייתית ובחומרי הדברה , עלולים לדרדר את המשאבים הקיימים וכך להקטין את יכולת התחדשותם . כאמור , הביקוש למשאבים טבעיים אלה גדל בד בבד עם גידול האוכלוסייה ועם העיור והתיעוש . עם עליית הביקוש למשאבים אלה גדל ערכם הכלכלי , אך לרוע המזל , התנהגות הציבור ונורמות התרבות בכל הנוגע למשאבים ולסביבה לא השתנו בהרבה . כמו כן לא השתנתה בהרבה גישת הממשלה באשר לאופן ניהולם , ובעיקר באשר להקצאתם של המשאבים . וכך - המחירים של משאבים אלה לא עלו כמעט ( למרות העלייה בביקוש ) והם אינם משקפים את ערכם הכלכלי , ולפיכך ניצול המים אינו יעיל . כיום , רק ב - 5 מדינות באזור זה - סודן , סוריה , עירק , מרוקו ולבנון - יש מספיק מים וקרקע לצורך הרחבת החקלאות . שאר מדינות האזור סובלות ממחסור במים או שיש בהן מעט קרקע ראויה לעיבוד . נושאים הקשורים לשימור המשאבים הטבעיים ולניצולם היעיל נמצאים כיום בראש סדר העדיפויות במדיניות הפיתוח הכלכלי ובמדיניות החברתית באזור . אפשר למיין את מדינות האזור ל - 4 קבוצות על פי כמות המשאבים הטבעיים שלהן ועל פי מקומו של המגזר החקלאי בכלכלתן ( המגזר החקלאי הוגדר " גדול " כאשר כלל יותר מ - % 10 מכוח העבודה ו " קטן " כאשר כלל פחות מ - % 10 מכוח העבודה ) . נפרט את הקבוצות : ( א ) מדינות שהמגזר החקלאי בהן גדול , ומשאביהן ככל הנראה אינם מוגבלים ; ( ב ) מדינות שהמגזר החקלאי בהן קטן , ומשאביהן ככל הנראה אינם מוגבלים ; ( ג ) מדינות שהמגזר החקלאי בהן גדול , אבל המשאבים מוגבלים ; ( ד ) מדינות שהמגזר החקלאי בהן קטן , והמשאבים מוגבלים . הטבלה שבעמוד הבא מציגה מיון זה . ➜ על המים והשימוש בהם במגזר החקלאי ראו המאמר : " המזרח התיכון על ' קו פרשת המים ' " , עמ ' . 163 מפה בנושא המים ראו בנספח הצבעוני , עמ ' . 230 כיצד אפשר להסביר את העובדה שעל אף הגידול בביקוש למשאבים הטבעיים לא עלה מחירם ? תצלום לווין של אזור הדלתה של הנילוס AE מצרים היא ארץ מדברית , ורק 4 משטחה ראויים לעיבוד הרוב המכריע של שטחים אלה מצויים בעמק הנילוס ובאזור הדלתה שקע פיום תעלת המים המתוקים לאיסמעיליה תעלת סואס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר