עמוד:149

בחרין , קטר ועומן בחרין , קטר ועומן אינן יצרניות נפט גדולות , אבל כל ניתוח גיאופוליטי של אזור המפרץ הפרסי צריך להביא בחשבון את הסכנה שעלולה להתעורר בהן אם יעלה לשלטון משטר קיצוני . לקטר יש פוטנציאל להפוך ליצרנית גז גדולה . מאגרי הגז שברשותה נמצאים במקום השלישי ברשימת מאגרי הגז הגדולים בעולם . לשלוש המדינות תפקיד חשוב בהפגנת הכוח של ארצות הברית במזרח התיכון . בחרין מארחת את כוחות הצי ה - 5 של צבא ארצות הברית . קטר נתנה את הסכמתה לארצות הברית להציב גדוד צבא על אדמתה , ועומן מספקת לה שירותי נמל ותחזוקה . גיוס השקעות להגדלת תפוקת הנפט בשנות ה - 80 היה קצב הצמיחה הכלכלית במזרח התיכון בין הנמוכים בעולם ; בעוד שבמזרח אסיה היה בשנים אלו קצב צמיחה של % , 7 . 5 במזרח התיכון היה שיעורו % . 2 . 1 רק באפריקה שמדרום לסהרה ובאמריקה הדרומית היה קצב הצמיחה נמוך יותר . הצמיחה הכלכלית השנתית הממוצעת באזור בשנים 1997 - 1990 הייתה % 2 . 9 ואילו במזרח אסיה - % , 10 . 7 בדרום אסיה - % 5 . 7 ובאמריקה הדרומית והתיכונה - % . 3 . 4 המחקרים של קרן המטבע העולמית מאששים תמונת מצב זו ומראים שיצואניות הנפט במזרח התיכון מפגרות בהרבה אחרי המדינות בעלות הכלכלות המגוונות יותר . הערכות הבנק העולמי על הצמיחה הכלכלית הצפויה במזרח התיכון אינן מעודדות . מן התחזיות עולה , שבשנים 2007 - 2001 יסתכם שיעור הצמיחה הכלכלית השנתי במזרח התיכון ב - % , 3 . 1 שיעור גבוה במעט משיעור גידול האוכלוסייה הצפוי . הבנק העולמי נוטה להיות אופטימי בתחזיותיו לגבי המזרח התיכון , וייתכן אף שהצמיחה תהיה נמוכה באחוז או יותר . עד לתקופה הנוכחית , רוב מדינות המזרח התיכון ניצלו את הכנסותיהן מנפט להשקעות , בעיקר בתעשיית האנרגיה . לנוכח הירידה המתמשכת בהכנסות , תעלה , ככל הנראה , חשיבותם של משקיעים זרים ושל משקיעים מן המגזר הפרטי . שילוב בין המגזר הפרטי לבין המגזר הממשלתי יאפשר השקעות חסכניות ויעילות יותר . לאור זאת , על ממשלות המזרח התיכון להמשיך את שליטתן בתעשייה , בהשקעות בתשתית ובמשאבי האנרגיה , ובד בבד הן נדרשות להגדיל את היקף ההשקעות הזרות והפרטיות . כיום ( , ( 1999 אין אף מדינה במזרח התיכון שבה מאפשרים לכוחות השוק לפעול בלי מעורבות הדוקה וכובלת של הממשלה . מדינות ספורות - מצרים , בחרין , קטר ועומן - פועלות בכיוון זה יותר מאחרות . כמעט כל יצרניות הנפט האחרות במזרח התיכון מגלות הססנות בתהליך ההפרטה של מרכיבים מסוימים של תעשיית הנפט ומגבילות את עצמן בגיוס הון זר כדי לממן את עדכון המכשור הטכנולוגי שלהן וכדי לחפש שדות נפט וגז חדשים . בשלב זה , אין כל ודאות שמדינות האזור ישנו את גישתן לגמרי . כאשר ההכנסות מן הנפט עולות לרמה סבירה , נוטים המשטרים לבלום את המשך הביצוע של הרפורמות . הסיכוי שייערכו רפורמות במרכיבים הבסיסיים שעליהם מושתתת החברה והכלכלה הוא נמוך גם בגלל התנגדות מצד קבוצות רבות עוצמה - לאומנים , סוציאליסטים פן - ערבים , ומוסלמים קיצוניים . כל אחת מקבוצות אלה תומכת בהגבלת ניצול המשאבים הטבעיים ובבלימת הפיתוח הכלכלי המודרני . ציינו את הקשיים © הפנימיים והחיצוניים ® העיקריים של כל אחת ממדינות הנפט החשובות במפרץ הפרסי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר