עמוד:146

ערב הסעודית ערב הסעודית היא יצואנית הנפט החשובה ביותר במפרץ , במזרח התיכון ובעולם כולו . כרבע מהכמות העולמית של הנפט מצויה בה , ולכן יש לה תפקיד מרכזי בכל הנוגע להבטחת מחירי הנפט וליציבותם . חרף הגידול בייצור הנפט בחבר המדינות באזור הים הכספי ובמרכז אסיה , שקמו אחרי התפרקותה של ברית המועצות , מעריכים , שהיקף ייצוא הנפט מערב הסעודית ישמור על עליונותו . היקף הייצור היומי במדינה גדל בהדרגה מדי שנה . משרד האנרגיה האמריקני מעריך , שבשנת 2005 תגדל ההפקה ל - 13 . 5 מיליון חביות ביום . עם זאת , מאז המחצית השנייה של שנות ה -80 קיימת ירידה בהכנסות מנפט ( טבלה . ( 1 ההכנסה הממוצעת לנפש הולכת ויורדת ואף נרשם גירעון בתקציב המדינה . ירידת מחירי הנפט פוגעת במיוחד בכלכלתה של ערב הסעודית כי ההכנסות מייצוא הנפט מהוות כ - % 90 מכלל ההכנסות של ערב הסעודית מהייצוא . משרד האנרגיה האמריקני מעריך , שבשנת 1997 היו הכנסות המדינה מייצוא נפט 45 . 5 מיליארד דולר . בשנה זו היה הגירעון בתקציב 4 . 5 מיליארד דולר . ואכן , ב - 1998 נפגש נסיך הכתר עבדאללה בוושינגטון עם כמה חברות נפט גדולות , וביקש מהן סיוע לפיתוח משאבי הנפט . אמנם יציבותה הכלכלית והפוליטית של ערב הסעודית לא נמצאת בסכנה מיידית , אך עליה להתמודד עם סוגיות פוליטיות , חברתיות , כלכליות וצבאיות כבדות משקל -מסיבות שונות : התעצמות כוחה הצבאי של עירק והתחזקות כוחה בשוק הנפט העולמי ; חוסר הבהירות בנוגע לתהליך ההתמתנות המתרחש באירן והדרך שבה היא מתייחסת לשיתוף הפעולה האזורי ; כישלון מדינות המפרץ הקטנות לפתח את כוחן הצבאי באופן יעיל ולגבש סידורי הגנה המבוססים על שיתוף פעולה ביניהן , וכן הצורך להגדיר מחדש את התלות הביטחונית בארצות הברית . ונוסף על כל אלה - חוסר הוודאות באשר למגמות שוק האנרגיה העולמי הצפויות בעתיד . אירן בשנות השיא , , 1978 - 1977 לפני נפילת השאח , היה ייצור הנפט האירני כמעט 6 מיליון חביות ביום . בשנת 1980 ייצרה אירן רק 1 . 6 מיליון חביות ביום . מעריכים , שבשנת 2005 תהיה כמות ההפקה 4 . 5 מיליון חביות נפט ביום . אירן ניצבה לפני בעיות חמורות בכל הקשור להכנסות מהנפט . באמצע שנות ה - 70 היו הכנסות מנפט 40 מיליארד דולר ( לפי ערכי דולר של שנת . ( 1990 מלחמת אירן -עירק הייתה אחת הסיבות העיקריות לעליית מחירי הנפט בשנת . 1980 אותה שנה נרשמה כאחת משנות השיא בהכנסות מנפט למדינות המפיקות . בשנת 1997 היו הכנסותיה של אירן רק 13 מיליארד דולר והן המשיכו לרדת בשנת * . 1998 במדינה , שבה יש יותר מ - 60 מיליוני תושבים , הכנסות כאלה לא מובילות להתעשרות . באירן מתחוללים שינויים מהפכניים . מתח רב שורר בין ה " רפורמיסטים " , הזוכים לתמיכה ציבורית גדולה , לבין ה " שמרנים " , השולטים בצבא , במערכות הביטחון וברוב מוסדות הממשלה . סימנים אחדים מצביעים על כך שכוחם של הראשונים מתחזק , והדבר עשוי * בשנת 2001 היו הכנסותיה של אירן 21 . 8 מיליארד דולר , והאומדן לשנת 2002 הוא . 19 . 9 תרשים : 2 הפקה וצריכה של נפט בערב הסעודית , -2001 1980 תרשים : 3 הפקה וצריכה של נפט באירן , -2001 1971

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר