עמוד:145

לירידה החדה במחירי הנפט הייתה השפעה רבה בעיקר על המדינות שלא השכילו לפתח כלכלה מודרנית על בסיס תעשיות מתקדמות ומגוונות , תעשיות המבוססות על משאבי אנרגיה מקומיים , על חומרי גלם מיובאים ועל ידע . חמורה במיוחד הייתה ההשפעה על המדינות המפיקות נפט ( עירק , אירן , לוב ) שבמסגרת פעולות ענישה נגדן הוטלו הגבלות על כמות הנפט שהן מייצאות . רוב הקשיים שמדינות האזור נתונות בהם - בתחום החברתי , הכלכלי והפוליטי - החלו עוד לפני צניחת מחירי הנפט בשלהי שנות ה - . 90 ירידת המחירים לרמה נמוכה בתקופה האחרונה ( , ( 1999 גרמה להחרפת הקשיים . לפיכך , החלו מדינות רבות לשקול מחדש את תוכניותיהן ולפעול להגברת הייצור באמצעות משקיעים זרים ומקומיים . מקור הקשיים שפורטו לעיל טמון ב - 3 מרכיבים הקשורים זה בזה : תלות מוחלטת ומתמשכת של המדינות בהכנסות שמקורן ממכירת נפט וגז ; ניהול כלכלי לא יעיל ותכנון של פיתוח כלכלי שאינו מותאם להיקף ההכנסות . בטווח הקצר יסבלו רוב הממשלות במזרח התיכון ממשבר כלכלי , ובהן גם המדינות שהיקף הייצוא בהן גבוה ביחס לגודל האוכלוסייה , כמו כווית וקטר . כמה מהמדינות , ובהן ערב הסעודית ועירק , נמצאות בגירעון תקציבי כבר יותר מ - 10 שנים ( מהמחצית השנייה של שנות ה - , ( 80 ואילו אחרות - אלג ' יריה , סוריה , בחרין , אירן , עומן ותימן - נמצאות בתחילתו של משבר . משבר זה בא לידי ביטוי בחוסר היכולת ליישם את תוכניות הפיתוח , תוכניות החומש , בשל פער מעמיק והולך בין גובה ההכנסות לגובה ההשקעות המתוכננות . על פי הערכה רווחת , אם ההכנסות מן הנפט ימשיכו להיות נמוכות או מתונות במשך כמה שנים , ייאלצו מדינות רבות במזרח התיכון לקצץ את התקציבים שלהן ואת תוכניות הפיתוח . לצעדים אלה השלכות כלכליות , חברתיות ופוליטיות , וקשה לאמוד את היקפן . עם זאת , כפי שמציינת קרן המטבע העולמית , ברור שהירידה בהכנסות ממכירת הנפט " תסכן מאוד את אפשרויות הצמיחה של המדינות באזור המפרץ הפרסי ובעיקר את היצואניות הגדולות - ערב הסעודית וכווית . הכול מצביע על כך שבמדינות רבות תהיה צמיחה כלכלית שלילית , ופירוש הדבר ירידה בהיקף התוצר הלאומי הגולמי . " מדינות מפתח במפרץ הפרסי - קשיים ותחזית לעתיד יותר מ - % 90 ממאגרי הנפט שבמזרח התיכון מצויים באזורים סמוכים למפרץ הפרסי ובקרקעית המפרץ . אמנם מאגרי הגז המוכחים הגדולים בעולם ( כ - % 32 . 9 מכלל כמות הגז העולמית ) נמצאים ברוסיה , אך באדמת אירן טמונים % 15 . 7 מהכמות העולמית ובתחומי קטר ( במים הטריטוריאליים שלה ) ובברית האמירויות הערביות - כ - % . 10 בסך הכול מצויים באזור המפרץ הפרסי כ - % 33 ממאגרי הגז בעולם . מהי תמונת המצב בכל אחת ממדינות הנפט החשובות במזרח התיכון , ומה צפוי לה בעתיד : טבלה : 1 ההכנסות מנפט במבחר מדינות במזרח תיכון ( במיליארדי דולרים , לפי ערכי הדולר בשנת 2000 ) טבלה : 2 עתודות הנפט והפקת נפט במדינות הנפט העיקריות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר