עמוד:144

בחלק ממדינות המפרץ בעשרות אחוזים . בערב הסעודית רמת ההכנסה לנפש נמצאת במגמת ירידה מתונה אך מתמשכת , וכך גם באירן , שם ירדה ההכנסה הממוצעת השנתית אל מתחת ל - 5 , 000 דולר לנפש . בסוף שנות ה - , 90 ההכנסה לנפש באלג ' יריה היא 1 , 520 דולר . זהו כנראה גם שיעור ההכנסה לנפש בעירק . רק במדינות מעטות - כווית , קטר וברית האמירויות הערביות - נשמרת רמת ההכנסה לנפש ברמה גבוהה יחסית . השפעת ההכנסות הנמוכות מנפט ומגז על תהליך הפיתוח באזור הירידה הקיצונית בהכנסות מן הנפט במדינות שגידול האוכלוסייה בהן גבוה וכלכלותיהן נשענות בעיקר על הפקת נפט וייצואו משפיעה רבות על הפיתוח הכלכלי . ( תרשים 1 וטבלה , 1 בעמוד הבא ) מוקדם מכדי לחזות כמה זמן תימשך התקופה שבה יהיו ההכנסות מהנפט נמוכות , ואיך ישפיע הדבר על האזור לטווח הארוך , אך אפשר לקבוע בבירור , שלירידת המחירים הייתה השפעה ניכרת בטווח הקצר . נפרט : מדינות אחדות צמצמו את ההשקעה בתשתיות ובפיתוח פעילות כלכלית חדשה שאיננה קשורה למגזר הנפט . חוסר היכולת לממן השקעות חדשות ממקורות עצמאיים וכניסה מהוססת ודלילה של משקיעים זרים , בשל השליטה הממשלתית הריכוזית , גרמו להאטה ניכרת בפעילות הכלכלית ולהחרפת מצוקת האבטלה . גם תעשיית הנפט סבלה במקרים אחדים מהאטת הפעילות הכלכלית , אם כי במידה מועטה , משום שצמצום ההשקעות בענף זה הוא בבחינת כריתת הענף המרכזי שעליו נשענת כלכלת המדינה . מדינות רבות צמצמו את אספקת שירותי הרווחה לאוכלוסייה . הפעילות של "מדינת הרווחה " המגוננת והפזרנית לא יכלה להימשך . כמו כן , כדי להקטין את הגירעון בתקציב , קוצצו הוצאות המגזר הציבורי . ערב הסעודית למשל , צפתה ב - 1998 שבשנת 1999 יגיע הגירעון בתקציב ל - 8 מיליארד דולר . מצב זה גרם לנסיך הכתר עבדאללה להכריז על הצורך בעריכת קיצוצים בשירותי הרווחה ( . ( 1998 סוגיית העובדים הזרים הושפעה אף היא מהירידה בהכנסות . במדינות רבות מועסקים עובדים זרים , בעוד שרבים מאזרחיהן הצעירים מובטלים - אם בשל העדר הכשרה מתאימה או בשל מוסר עבודה נמוך . מסיבה זו מדינות אחדות מנסות להקטין את מספר העובדים הזרים , כדי שעובדים מקומיים יתפסו את מקומם , יקבלו שכר , מצבם הכלכלי ישתפר , והם לא יהיו תלויים רק במדיניות הרווחה . עיינו בתרשים . 1 הסבירו והדגימו את הקשר בין אירועים פוליטיים למחיר של חבית נפט . תרשים : 1 מחיר חבית נפט , -2000 1970

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר