עמוד:142

גיאופוליטיקה ואנרגיה במזרח התיכון סקירה והערכת מצב אנטוני קורדסמן Anthony Cordesman תקציר לדעת כותב המאמר , הסוגיה הגיאופוליטית המרכזית בנושא הנפט במזרח התיכון היא מידת יכולתו של האזור להיות ספק יציב של נפט וגז במחירים הנקבעים על ידי כוחות השוק . המחבר בוחן סוגיה זו לאור הירידה שחלה בהכנסות של המדינות המפיקות ומייצאות נפט . לדעתו , על מדינות המזרח התיכון להנהיג רפורמה שבמסגרתה תיעשה הפרטה מסוימת ויוגדלו ההשקעות הזרות . אולם כמעט כל יצרניות הנפט במזרח התיכון מגלות קושי בביצוע הרפורמה , מסיבות שונות : המדינות נתונות לשליטת משטרים רודניים ; יש בהן ניהול כלכלי ריכוזי ; הן סובלות מבעיות דמוגרפיות ובאזור יש עימותים וסכסוכים בין מדינות ובתוכן . בסיום המאמר המחבר טוען שמדינות הנפט לא יזדרזו להטיל חרם נפט כדי להשיג מטרות פוליטיות , כפי שעשו בראשית שנות ה - . 70 אולם הוא מדגיש , שייתכן שבטווח הבינוני או הארוך ייאלצו מדינות המערב להתמודד עם הפסקה בהזרמת נפט מאזור המפרץ הפרסי , ולפיכך הוא ממליץ להן לעקוב אחר כמה נושאים : מידת היציבות הפוליטית במזרח התיכון , היקף ההשקעות שמופנה בשנות ה - 90 לפיתוח ולהרחבה של המתקנים להפקת האנרגיה ( נפט וגז ) וההצטיידות המוגברת של חלק ממדינות המפרץ באמצעי לחימה . ( העורכים ) מבוא במזרח התיכון , אזור השולט על ייצוא של מקורות אנרגיה , נמצאים % 64 מעתודות הנפט המוכחות בעולם ו - % 34 מעתודות הגז הטבעי . משרד האנרגיה האמריקני מעריך שבשנת 1995 יוצאו מהמזרח התיכון 17 . 7 מיליון חביות נפט * ביום . כמות זו הייתה % 47 מהכמות העולמית של חביות שהופקו ביום . מעריכים שעד שנת 2020 יגיע ייצוא הנפט מהמזרח התיכון ל - 39 . 8 מיליון חביות ביום . באשר ליכולת לייצא גז אין הערכות , אך ברור שמדינות אחדות - אלג ' יריה , לוב , אירן , קטר , עומן וברית האמירויות הערביות - יהיו ספקיות עולמיות חשובות . יש להדגיש שכלכלתה של ארצות הברית איננה מושפעת באופן ניכר מייבוא הנפט מהמפרץ הפרסי . ** עם זאת , אין ארצות הברית חסינה מפני תנודות חריפות במחירי הנפט בשוק העולמי . הסוגיה הגיאופוליטית המרכזית בנושא הנפט במזרח התיכון היא מידת יכולתו של האזור להיות ספק יציב של נפט ושל גז במחירים הנקבעים על ידי כוחות השוק . סוגיה חשובה אחרת היא יכולתו של המזרח התיכון לממן את תהליך הפיתוח של משאבי האנרגיה האצורים באדמותיו בלי הפרטה של שוק האנרגיה המקומי ובלי הגדלת ההשקעות מגורמי חוץ . סוגיות אלה קשורות קשר הדוק ליציבות הפוליטית והצבאית באזור ולמצב הדמוגרפי באזור . המצב הזה הוא מורכב ולכן הוא מקשה על מתן מענה לסוגיות ומקשה על גיבוש תחזית ברורה בנושא זה . הסקירה מעובדת מדו " ח שהופיע באתר האינטרנט של : CSIS ) Center for Strategic and ) International Studies ב - 15 ספטמבר . 1999 כתובת האתר : www . csis . org / mideast / reports על המחבר : אנתוני קורדסמן הוא חוקר במכון CSIS ופרשן בנושאי ביטחון ברשת הטלוויזיה - ABC News ארה " ב . תחומי התמחותו : סוגיות ביטחון במזרח התיכון ודרום אסיה ; מדיניות הביטחון של ארצות הברית , מדיניות האנרגיה . קורדסמן מילא תפקידים ממשלתיים ובהם במשרד החוץ ובמשרד האנרגיה . פרסם יותר מ - 20 ספרים . ספריו האחרונים דנים בנושאי טרור , בעירק ובסנקציות נגדה , וכן בשינויים בהיערכות הצבאית באירן . הערה : מאז פרסום המאמר ( ב - 1999 ) כל העת חלות תנודות במחירי הנפט , ועדיין קשה לזהות מגמה ברורה . במאמר שילבו העורכים תרשימים ובהם נתונים מעודכנים לשנת . 2001 כמו כן , ראו נתונים נוספים בנספח הצבעוני , עמ ' . 232 עתודות נפט מוכחות כמות הנפט המוערכת שאפשר לשאוב משדות נפט מוכרים באמצעות הטכנולוגיה הקיימת . * חבית נפט מכילה 159 ליטר ומשקלה 136 ק " ג בממוצע . ** בשנת , 2001 ייבאה ארצות הברית % 59 מצריכת הנפט שלה . % 23 מהנפט שיובא לארצות הברית הגיע ממדינות המפרץ הפרסי - בעיקר מערב הסעודית , מכווית ומעירק ( ייבוא הנפט מעירק נעשה דרך צד מתווך ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר