עמוד:140

מוקדי דיון המהגרים הכפריים לסוגיהם - מטרות ההגירה ומדינות היעד שלהם . שינויים שונים - כלכליים , חברתיים , מרחביים ותרבותיים - שחלו בכפרים בעקבות חזרתם של עובדים שהיגרו . תופעת ההגירה של עובדים חוזרים כמנוף לפיתוח האזור הכפרי במצרים . מקורות -Abu Lughod , J . L . ( 1989 ) , Die Wirkungen internationaler Migration auf das Wachstum von Kairo und die Urbanisierung der l ה ndlichen Gebiete Agyptens ( Berliner Institut f › r Vergleichende Sozialforschung ) , Research Paper ( Adams , R . H . ( 1986 ) , Development and Social Change in rural Egypt ( New York Adams , R . H . ( 1989 ) , " Worker remittances and inequality in rural Egypt " , Economic Development and Cultural Change 38 ( 1 ) , p . 45 - 71 ( Ayrout , H . H . ( 1952 ) , Fellahs d ’ Egypte ( Cairo ( Harper , M . ( 1984 ) , Enterpreneurship for the Poor ( London Sell , R . ( 1987 ) , Gone for Good . Egyptian Migration Processes in the Arab World ( Cairo : Cairo ( Papers in Social Science , American University Stauth , G . ( 1983 ) , Die Fellachen im Nildelta . Zur Struktur des Konflikts zwischen Subsistenz - und ( Warenproduktion im l ה ndlichen ִ gypten ( Wiesbaden Stauth , G ,. C . Reichert , P . Weyland and R . Albrecht ( 1990 ) , Fellachen zwischen berlebenssicherung und Modernit ה t als Lebensstil . Sturkturelle Unterentwick - lung , Migration , Geschlechterverh ה ltnis : und Islamisierung : Die Konflikte der l ה ndlichen Gesellschaft ִ gyptens ( Universit ה t Bielefeld Abschlu ' bericht an die DFG , 2 B ה nde , unver צ ffentlicht ) . Weyland , P . ( 1990 ) , International Labour Migration and Housebold Reproduction . Egyptian Small ( Peasants in the 1980 s ( Bielefeld University , PhD Thesis כדאי לגלוש ברשת http : // www . ilo . org / public / english / protection / migrant / ilmdb / ilmdb . htm נתונים סטטיסטיים על הגירה ממדינות שונות , ובהן מדינות המזרח התיכון . שפה : אנגלית . בעלים : ILO ( ארגון העבודה הבינלאומי ) . http : // migration . ucdavis . edu ידיעון ובו מאמרים ומידע בנושא הגירה ( המזרח התיכון נמצא בקבוצת " , ( " other שפה : אנגלית . בעלים : Migration News http : // migration . ucdavis . edu / mn / data – mn . html אפשר למצוא נתונים על שכר העובדים ועל הכספים המועברים לארץ המוצא , על אוכלוסיית זרים , וקישורים שונים . שפה : אנגלית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר