עמוד:138

כתשובה לשאלה מהי תרומת ההגירה לכפרים ציינו תושבי כל הכפרים את השגשוג בתחום הבנייה . חלק מהבתים שנבנו הם בניינים מפוארים וראוותניים , וחלקם בתים צנועים שאינם מפגינים מותרות . חשוב לציין שבתים רבים נבנו גם על ידי פלאחים שנשארו בכפר ולא היגרו , מכאן שאין להסיק שההגירה בלבד משפיעה על הבנייה מחדש בכפרים אלה ; הבנייה תלויה גם בגורמים אחרים . צריכה של מוצרים בני קיימא בנושא הצריכה של מוצרים שונים טוענים אלה שלא היגרו שהמהגרים צורכים מזון איכותי יותר מאשר המזון שהם צורכים , רוכשים בגדים איכותיים יותר , ניזונים מבשר , דגים ופירות באופן קבוע , וכי מוצרים שונים התווספו לסל המזון שלהם , כמו סוגי לחם חדשים , משקאות קלים וממתקים . ואכן , משנות ה - 70 השתנו דפוסי הצריכה באזורים הכפריים של מצרים במהירות ובאופן קיצוני . דוגמה לכך היא רכישת מכשירי חשמל לשימוש ביתי . בעקבות הקמת סכר אסואן ואספקת חשמל גם לכפרים , חל שינוי באורחות החיים בכפר : עם חזרתם הביתה , המהגרים רוכשים לפחות מכשיר חשמלי אחד , כמו טלוויזיה , מאוורר , מקרר או מכונת כביסה . אמנם מספרם של מוצרים חשמליים ומוצרים אחרים בבתי המהגרים מרשים למדי , ואולם הסתבר שיש הבדלים ניכרים בין הכפרים . מספר המוצרים בכפרים בעלי האופי העירוני הוא גבוה מזה שבכפרים הכפריים . נמצא גם שמספר המוצרים בני הקיימא גבוה ככל שרמת ההשכלה של המהגר גבוהה . וכך , בחינת מספר המוצרים וסוגיהם מאפשרת להכיר את הריבוד החברתי בכפר . בעקבות רכישת מוצרים כמו טלוויזיה ווידיאו , הגיעה לכפרים מהפכת התקשורת ב -15 השנים האחרונות . כפרים נידחים אלה , שעד לאחרונה היו מנותקים מהעולם הרחב , נחשפו מעתה לתרבות הגלובלית : חדשות מן העולם , סדרות טלוויזיה מפורסמות , גיבורי תרבות חדשים - הפכו לחלק מעולמם . ולכך יש השפעה חברתית ותרבותית עצומה . עם זאת , הבעלות על מוצרי צריכה אינה מצטמצמת למשפחות המהגרים . שוב עולה המסקנה שלא רק הכנסותיהם של העובדים החוזרים הן שמחוללות מהפכה באורח החיים הכפרי , אם כי חשיבותן רבה . השקעות בתחום החקלאות מבדיקת הנתונים עולה ש - % 19 . 8 מהמהגרים החוזרים , ו - % 40 . 4 מהפלאחים שביניהם , ציינו סוג כלשהו של השקעה בחקלאות . כצפוי , היקף ההוצאות בתחום זה נמצא ביחס הפוך למידת העיור של הכפרים . הקטגוריה שבה היו ההוצאות הגדולות ביותר היא רכישת בעלי חיים ( % 15 . 4 מן המדגם ) , הקטגוריה השנייה בגודלה - רכישת קרקע חקלאית ( , ( 6 . 3 % והשלישית - רכישת מכשירים חקלאיים ( % . ( 3 . 8 רכישת קרקע היא מטרה חשובה לפלאחים מכיוון שאין הרבה חלקות לעיבוד חקלאי , ורבים ביקשו לדאוג למשפחותיהם המתרחבות . מחירי הקרקעות במצרים זינקו ב - 15 - 10 השנים האחרונות , ותושבים כפריים רבים העריכו שהדבר נובע מן ההגירה . השקעות בענפים לא חקלאיים : עסקים זעירים , מלאכה , תחבורה ושירותים טבלה 2 מראה ש - % 7 . 6 מהמשתתפים במדגם השקיעו לפחות חלק מכספם בתחומי המלאכה , העסקים הזעירים , התחבורה או השירותים . הדגש הוא על שנואן , הכפר העירוני ביותר , ועל אבו גירג , שהוא המגוון ביותר מבחינה כלכלית מבין כפרי מצרים העליונה . למרות זאת אין קשר מובהק בין השקעה בסוג כזה של מיזם לבין רמת העיור . מבחינת סוגי המהגרים ( על פי הסיווג בטבלה , ( 1 עיקר ההשקעות במיזמים כאלה נעשו בידי " המהגרים הלא חקלאים " , שביניהם ישנם בעלי מלאכה . ריבוד חברתי מיקומם של יחידים ושל קבוצות בשלבים השונים של הסולם ההיררכי החברתי . הריבוד החברתי נקבע על פי אמות מידה שונות , ובהן מעמד חברתי , מצב כלכלי , השכלה והשתייכות לקבוצה אתנית . אילו שינויים חברתיים -תרבותיים עשויים להתחולל בכפרים בעקבות מהפכת התקשורת שחלה בעשורים האחרונים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר