עמוד:137

השקעות בבנייה חדשה בכפרים השגשוג בתחום הבנייה בכפרים המצריים בולט לעין כל המבקר בהם ותואר במחקרים רבים ( . ( Abu Lughod , 1989 ב - 20 השנים האחרונות , כפרים ישנים ומסורתיים שבתיהם נבנו מלבני בוץ או טיט , הפכו לכפרים חדשים ומודרניים שבתיהם עשויים לבנים שרופות אדמדמות . התשתית של הכפרים השתפרה מאוד ושטחי הבנייה למגורים הורחבו . במשך הזמן הפך ייצור לבנים שרופות לעיסוק חשוב ולמקור הכנסה למשקי בית רבים , ובאזורים רבים בדלתה של הנילוס הוקמו בצדי הדרכים בתי מלאכה ומפעלים לייצור לבנים אלה . זהו הפן החיובי של הפיתוח . אך יש גם פן אחר , והוא ההשפעה השלילית על החקלאות . השפעה זו באה לידי ביטוי בשני אופנים : האחד - צמצום הקרקע הפורייה בעקבות ניצולה לייצור הלבנים , והשני - צמצום שטחי הקרקע הניתנים לעיבוד בעקבות התרחבות השטחים הבנויים . כפר במצרים שעבר תהליכי בנייה חדשים , 2000 כפר מסורתי במצרים התחתונה , שנות ה -70

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר