עמוד:136

הוא הקצר ביותר . קיימת גם תופעה שאפשר לקרוא לה " הגירה כדרך חיים" ( . ( Weyland , 1990 מאחר שאין סיכויים להתקדם בתחומי הכפר , הצעירים מהגרים לתקופה של כחצי שנה , חוזרים עם סכום כסף מסוים , נושאים אישה , עוזבים שוב , וחוזר חלילה . בתקופות שהם נמצאים בבית , הם יושבים בטלים וממתינים להזדמנות הבאה . כיצד השתמשו המהגרים החוזרים שנכללו במחקר בשכרם ובכספי החסכונות שלהם ? בשאלון שעליו נתבקשו לענות לא שאלנו כמה כסף הוצא , כי לא ציפינו לתשובות אמינות . במקום זה נשאלו האנשים אילו פריטים רכשו , ולאילו מטרות אחרות הוצא הכסף . מניתוח השאלונים עולה : % 73 . 5 השיבו שרכשו מוצרי צריכה בני קיימא לבתיהם ( כמו מקרר או מכונית ) . % 69 . 47 מהמהגרים הוציאו את הכסף לצורך בניית בית או דירה או לצורך שיפוצם ; % 18 . 7 רכשו קרקע לבניית בית ; ו - % 36 . 7 רכשו ריהוט וציוד נוסף לבית או לדירה . כמחצית מהמרואיינים אמרו שהיו צריכים ללוות כסף למימון הנסיעה לחוץ לארץ . פירעון החובות הוא תחום הוצאת הכסף השלישי בחשיבותו ( % . ( 61 . 3 מימון הוצאות נישואין ( % , ( 26 מימון הוצאות החינוך לילדים ולאחים ( % , ( 26 . 3 הוצאות לצורך טיפול רפואי לבני המשפחה ( % , ( 22 . 5 והוצאות לצורך עלייה לרגל למכה ( % - ( 20 . 9 כל אלה הם תחומים חשובים נוספים . בהמשך נפרט את יעדי ההשקעה של " הכספים המועברים " ונדון בהשפעתם . האם אנשים הבוחרים בצורת החיים המכונה " הגירה כדרך חיים " עלולים להיתקל בקשיים ? מה הם ? הביעו דעתכם ונמקו . טבלה : 2 השימוש בכספים אחוז המהגרים החוזרים שהשתמשו בכספם לרכישה או למימון בתחומים המפורטים ( הנשאלים יכלו לבחור כמה תשובות )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר